Zobacz również

 • Zlecenie Badania WodyZlecenie Badania Wody

  • przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • z kąpielisk / miejsc wykorzystywanych do kąpieli
  • z basenów

  W celu wykonania badań:

Warunkiem przyjęcia próbek do badań jest dostarczenie zlecenia oraz - najpóźniej w dniu realizacji zlecenia - kopii dowodu wpłaty na konto  PSSE w Wejherowie kwoty zależnej od typu badania, zgodnie z cennikiem usług:

nr konta 33 1010 1140 0175 2922 3100 0000

W treści przelewu należy umieścić dane zlecającego oraz informacje, że opłata jest za badanie próbek wody.


 • zlecenie na badanie wody lub wymazow.doc

  • Poboru wody dokonuje przeszkolony pracownik stacji przy użyciu specjalistycznego sprzętu
  • Przed poborem próby wody do spożycia zaleca się kilkuminutowe spuszczenie wody z instalacji
  • W przypadku poboru wody z nowych przyłączy konieczne jest spuszczenie kilku m3 wody (czas od 30 do 60 minut)
  • Próby wody na badania bakteriologicznego podstawowego pobiera się od poniedziałku do środy
  • Próby wody na badania bakteriologicznego rozszerzonego pobiera się w poniedziałki i wtorki
  • Czas oczekiwania na wyniki badania wody wynosi do tygodnia
  • Odbiór wyników osobiście lub przesłanie pocztą 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: