Zobacz również

Wnioski o odbiór czy opinię można składać 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w sekretariacie stacji, I piętro lub przesłać na adres Stacji

 

Wniosek powinien zawierać:

  • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
  • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie (opiniowanie dokumentacji lub obiektu przeznaczonego do działalności)
  • opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)

 

Wskazane jest też załączenie dokumentacji projektowej – opracowań dot.  architektury, technologii, sieci sanitarnych, instalacji wewnętrznych.

 

Dokumenty wskazane przy odbiorze

  • Projekt budowlany,
  • Projekt technologiczny,
  • Pozwolenie na budowę (pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania),
  • Zezwolenia na odstępstwa od przepisów budowlanych (dot. wysokości pomieszczeń, braku oświetlenia dziennego, lokalizacji pomieszczeń poniżej poziomu terenu),
  • Protokoły badań i sprawdzeń,
  • Atesty higieniczne materiałów użytych do budowy i wykończenia obiektów

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: