NADZÓR ZAPOBIEGAWCZY

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego realizuje następujące zadania:Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarneg

 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych dotyczących oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • opiniowanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej,
 • opiniowanie obiektów farmaceutycznych (hurtowni, aptek, punktów aptecznych),
 • opiniowanie placówek opiekuńczych (przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków, klubów dziecięcych),
 • opiniowanie placówek oświatowych,  
 • opiniowanie zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą się mieścić placówki wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 • opiniowanie obiektów, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

 

 

Pracownicy sekcji przyjmują interesantów

We wtorki w godz. 12:00 – 15:00 i  czwartki w godz. 14:00 – 16:00 w pokoju 308, II piętro

tel. (58) 677-79-14

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: