Do zadań sekcji w zakresie Promocji Zdrowia należy:

 • wytyczanie kierunków, inicjowanie  i koordynowanie  akcji i programów promujących aktywność fizyczną, racjonalne odżywianie i zdrowy  wolny od uzależnień styl życia
 • popularyzowanie prawidłowych nawyków higienicznych
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia
 • prowadzenie  narad, szkoleń  i warsztatów dla koordynatorów  i realizatorów akcji i programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 • prowadzenie  poradnictwa i  udzielanie pomocy w realizacji akcji i programów zakresu profilaktyki zdrowotnej
 • dystrybuowanie  materiałów edukacyjnych do placówek  oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowością realizowanych akcji i programów z zakresu  profilaktyki zdrowotnej
 • współpraca z innymi sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie
 • nawiązywanie współpracy z władzami samorządowymi i środowiskiem lokalnym w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

W ramach działań statutowych realizowane są niżej wymieniony programy i akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej

 

 

Inne działania:

 • Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Zapobieganie zatruciom grzybami
 • Bezpieczne  Przedszkole
 • Profilaktyka próchnicy
 • Profilaktyka grypy
 • Europejski dzień wiedzy o antybiotykach
 • Profilaktyka wszawicy i świerzbu
 • Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwiecień
 • Europejski Tydzień Szczepień - kwiecień
 • Światowy Dzień  Żywności - 16 październik
 • Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maj
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia - 3 czwartek listopada
 • Miesiąc  Profilaktyki i Raka Piersi - październik
 • Światowy Dzień Walki z AIDS - 1 grudzień
 • Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: