Sekcja pomaga Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie w wypełnianiu zadań w zakresie:

  1. inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowanie nadzoru nad działalnością  na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
  2. sprawowania nadzoru nad higieną procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ośrodkach  wypoczynku dzieci i młodzieży;


Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Lucyna Szlaga - starszy asystent

mgr Ilona Bielecka - starszy asystent


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek - Piątek
w godz. 8:00 - 10:00
pokój nr 304, II piętro
tel. 058 677 79 18

email:

         

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: