Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Sekcja Higieny Pracy realizuje następujące zadania :

 • Kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
 • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych,
 • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
 • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu z zagranicy oraz obrotu prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3,
 • Kontrola przestrzegania przepisów w zakładach pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy,
 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami pracy oraz postępowanie w sprawach stwierdzania chorób zawodowych
 • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
 • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03

tel. (58) 677-79-01; (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl