Informacje Sekcji Higieny Pracy

 

Sekcja Higieny Pracy PSSE w Wejherowie

telefony kontaktowe

  • kierownik sekcji Zdzisław Westa tel. 58 677-79-20
  • pracownicy nadzoru tel. 58-677-79-15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: