PROSIMY PAMIĘTAĆ O OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Informacje dla klientów dotyczące pobierania, dostarczania próbek i odbioru wyników badań w okresie trwania epidemii.

Badania sanitarno - epidemiologiczne w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Próbki kału do badań przyjmujemy od wtorku do czwartku w godzinach 8:30-09:00. Warunkiem przyjęcia próbki jest wcześniejsza rejestracja na badania na stronie internetowej z lewej strony kalendarz – Zarejestruj się na badania  lub pod nr telefonu 58 677 79 16.

W kalendarzu należy wybrać dzień i godzinę, podać swoje dane i zaakceptować klawiszem REZERWUJĘ . Informacja o zaakceptowaniu rejestracji zostanie przesłana drogą mailową. Pierwszą próbkę dostarczamy we wtorek na wybraną podczas rejestracji godzinę, a pozostałe dwie próbki w kolejnych dniach (środa i czwartek) na tę samą godzinę zarezerwowaną podczas rejestracji.

Warunkiem przyjęcia próbki do badań jest dostarczenie wypełnionego zlecenia, oraz najpóźniej przy oddawaniu drugiej próbki, kopii dowodu wpłaty w wysokości 69 PLN, na konto PSSE w Wejherowie o numerze 33 1010 1140 0175 2922 3100 0000.

W treści przelewu należy umieszczać:

typ badania: badanie kału, imię i nazwisko oraz adres osoby badanej, nr NIP w przypadku potrzeby wystawienia faktury;

Badanie skuteczności procesu sterylizacji przyjmujemy w poniedziałki, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – nr telefonu 58 677 79 16

Warunkiem przyjęcia próbek do badań jest dostarczenie zlecenia oraz kopii dowodu wpłaty na konto  PSSE w Wejherowie o numerze 33 1010 1140 0175 2922 3100 0000 kwoty zależnej od typu badania, zgodnie z cennikiem usług.

W treści przelewu należy umieszczać:

typ badania: badanie skuteczności sterylizacji, nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby zlecającej badanie;

Próbki wody od klientów indywidualnych przyjmujemy w poniedziałki, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – nr telefonu 58 677 79 16

Warunkiem przyjęcia próbek do badań jest dostarczenie zlecenia oraz  kopii dowodu wpłaty na konto PSSE w Wejherowie o numerze 33 1010 1140 0175 2922 3100 0000 kwoty zależnej od typu badania, zgodnie z cennikiem usług.

W treści przelewu należy umieszczać: 

nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby zlecającej badanie; typ badania: badanie próbki wody.

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotkach:

Kontakt do Laboratorium: (58) 677 79 16


Oddział Laboratoryjny PSSE w Wejherowie tworzą:laboratorium

 • Laboratorium Mikrobiologii
 • Laboratorium Przygotowania Podłoży

Oddział Laboratoryjny posiada akredytację PCA Nr AB 1122   

 

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY

Laboratorium Przygotowania Podłoży zajmuje się:

 • przygotowywaniem pożywek mikrobiologicznych i odczynników na potrzeby Laboratorium Mikrobiologii
 • kontrolą jakości przygotowanych podłoży mikrobiologicznych

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII

Do zadań Laboratorium Mikrobiologii należy:

 • wykonywanie badań kału w ramach nadzoru sanitarnego nad osobami zdrowymi w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella
 • wykonywanie badań kału na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych u osób chorych, z ognisk zatruć pokarmowych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli 
 • weryfikacja biochemiczna i serologiczna szczepów Salmonella i Shigella
 • wykonywanie badań w kierunku rotawirusów i adenowirusów u osób chorych, z ognisk zatruć pokarmowych
 • badanie skuteczności procesu sterylizacji testami biologicznymi


Na zlecenie klienta Laboratorium Mikrobiologii wykonuje:

 • badania kału osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella (do zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych) - druk zlecenia
 • badania kału na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych u osób chorych - druk zlecenia
 • badania skuteczności procesu sterylizacji testami biologicznymi - druk zlecenia
 • badania mikrobiologiczne wody do spożycia przez ludzi - druk zlecenia

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl