Oddział Laboratoryjny PSSE w Wejherowie tworzą:laboratorium

 • Laboratorium Mikrobiologii
 • Laboratorium Przygotowania Podłoży

Oddział Laboratoryjny posiada akredytację PCA Nr AB 1122   

 

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY

Laboratorium Przygotowania Podłoży zajmuje się:

 • przygotowywaniem pożywek mikrobiologicznych i odczynników na potrzeby Laboratorium Mikrobiologii
 • kontrolą jakości przygotowanych podłoży mikrobiologicznych

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII

Do zadań Laboratorium Mikrobiologii należy:

 • wykonywanie badań kału w ramach nadzoru sanitarnego nad osobami zdrowymi w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella
 • wykonywanie badań kału na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych u osób chorych, z ognisk zatruć pokarmowych, osób ze styczności, ozdrowieńców i nosicieli 
 • weryfikacja biochemiczna i serologiczna szczepów Salmonella i Shigella
 • wykonywanie badań w kierunku rotawirusów i adenowirusów u osób chorych, z ognisk zatruć pokarmowych
 • badanie skuteczności procesu sterylizacji testami biologicznymi


Na zlecenie klienta Laboratorium Mikrobiologii wykonuje:

 • badania kału osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella (do zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych) - druk zlecenia
 • badania kału na obecność chorobotwórczych pałeczek jelitowych u osób chorych - druk zlecenia
 • badania skuteczności procesu sterylizacji testami biologicznymi - druk zlecenia
 • badania mikrobiologiczne wody do spożycia przez ludzi - druk zlecenia

 

Informacje dla klientów dotyczące pobierania, dostarczania próbek i odbioru wyników badań:

 • Próbki kału i próbki w kierunku badań skuteczności sterylizacji przyjmujemy od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-10:00

Warunkiem przyjęcia próbki do badań jest dostarczenie zlecenia, oraz najpóźniej przy oddawaniu drugiej próbki,  kopii dowodu wpłaty w wysokości 69 PLN, na konto  PSSE w Wejherowie o numerze  33 1010 1140 0175 2922 3100 0000.

W treści przelewu należy umieszczać:

 • imię i nazwisko osoby badanej; typ badania: badanie kału
 • nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby zlecającej badanie; typ badania: badanie skuteczności sterylizacji


 

 • próbki wody przyjmujemy od poniedziałku do środy w godzinach 8:00-14:00

Warunkiem przyjęcia próbek do badań jest dostarczenie zlecenia oraz - najpóźniej w dniu realizacji zlecenia - kopii dowodu wpłaty na konto  PSSE w Wejherowie o numerze  33 1010 1140 0175 2922 3100 0000. kwoty zależnej od typu badania, zgodnie z cennikiem usług.

W treści przelewu należy umieszczać:  nazwę podmiotu lub imię i nazwisko osoby zlecającej badanie; typ badania: badanie próbki wody

 

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotkach:

 

Kontakt do Laboratorium: (58) 677 79 16

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: