Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wejherowie

lek. med. Ewa Banasik
Tel. (58) 672 74 27

Pełniący obowiązki w czasie nieobecności

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

mgr Zdzisław Westa
Tel. (58) 677 79 20

 

 

Sekcja Epidemiologii

 

 kierownik sekcji mgr Barbara Hewelt

(58) 677 79 06
(58) 677 79 05
(58) 672 74 23

(58) 677 79 10

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku


kierownik sekcji mgr inż. Bartosz Fertała

(58) 677 79 11
(58) 677 79 12

(58) 677 79 23

Sekcja Higieny Komunalnej

kierownik sekcji mgr inż Barbara Kluk

(58) 677 79 17

(58) 677 79 13

Monitoring Wody

mgr inż. Anna Zielińska

 

(58) 677 79 09

Laboratorium Mikrobiologii

kierownik oddziału mgr inż. Katarzyna Taube

(58) 672 29 19

(58) 677 79 16
(58) 677 79 02

Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

mgr inż. Iwona Szczepanik

(58) 677 79 07

Sekcja Promocji Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Ilona Bielecka

mgr Lucyna Szlaga

(58) 677 79 18

Sekcja Higieny Pracy:

kierownik sekcji mgr Zdzisław Westa

(58) 677 79 15

(58) 677 79 20

Nadzór Zapobiegawczy:

wtorek 12:00-15:00, czwartek 14:00-16:00
mgr inż. Beata Engler-Steffens
mgr inż. Piotr Loch

(58) 677 79 14

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Główna Księgowa  mgr Ewa Stochaj

 

58 677 79 08

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: