Rys historyczny służb sanitarno-epidemiologicznych działających na terenie powiatu wejherowskiego.

 Działalność służb sanitarno-epidemiologicznych w kraju została usankcjonowana prawnie z chwilą uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 19.07.1919 r Zasadniczej Ustawy Sanitarnej. Zalążek służby sanitarnej powiatu datuje się na rok 1945, gdy w strukturach Referatu Zdrowia Starostwa Morskiego wyodrębniono dwuosobowy zespół, składający się z kontrolera sanitarnego oraz kierowcy - dezynfektora. W kolejnych latach zatrudniono dodatkowo kontrolera oraz sekretarkę do spraw sanitarnych.

Referat Zdrowia Starostwa Morskiego w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego zajmował się działalnością przeciwepidemiczną (prowadzony był rejestr chorób zakaźnych oraz sporządzano dwutygodniowe meldunki o zachorowaniach), profilaktyką zdrowotną, jak również bieżącym nadzorem sanitarnym nad podległymi obiektami na terenie powiatu.

W 1952 r. Minister Zdrowia na mocy instrukcji Nr. 123/51 powołuje Powiatową Kolumnę Transportu, w skład której wchodzi zespół działający przy Referacie Zdrowia. Zwiększono liczbę pracowników zatrudnionych w Kolumnie, oprócz kontrolerów zatrudniono również lekarza.

W sierpniu 1953r. na bazie Powiatowej Kolumny Transportu zostaje utworzona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gen. Hallera 21.

 W roku 1954r. powstają pierwsze pracownie laboratoryjne, pracownia ogólna do badania wody i żywności, oraz pracownia bakteriologiczna.

W styczniu 1955r. zgodnie z Dekretem o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.08.1954r Dyrektor Stacji zostaje mianowany Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W 1960r.  następuje dalszy rozwój laboratorium, powstają odrębne pracownie badania wody i badania żywności W 1964 r Stacja zatrudnia już 28 osób. W roku 1973 r pracownia żywności zostaje rozdzielona na pracownię chemiczną i mikrobiologiczną. Z uwagi na istniejące potrzeby organizuje się oddzielną obsadę dla pracowni pomocniczych: zmywalni i pożywkarni.

Specjalizacja pracy, rozszerzenie działalności merytorycznej w poszczególnych zagadnieniach związanych ze sprawowanym nadzorem sanitarnym, rozszerzenie działalności terytorialnej w związku nowym podziałem administracyjnym powoduje dalszy przyrost kadry działalności podstawowej, zwłaszcza instruktorów higieny po dwuletnim studium pomaturalnym. Liczba pracowników w 1975 r wzrosła do 43 osób, a zasięg terytorialnej działalności obejmuje cały powiat wejherowski.

 W tym też roku za całokształt swojej działalności PSSE w Wejherowie oraz wybrani pracownicy zostają wyróżnieni medalem honorowym "Zasłużony Ziemi Wejherowskiej"

obrazek przedstawiający siedzibę PSSE Wejherowo

W 1997r. siedziba Stacji zostaje przeniesiona do byłego biurowca na ul. Obrońców Helu 3. Obszerny, dwupiętrowy budynek wymaga generalnego remontu. Prace inwestycyjne, w tym adaptacja parteru i II-giego piętra dla potrzeb Oddziału laboratoryjnego zostają zakończone w 2003r.

W 2004 r. w związku z wprowadzeniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego na terenie kraju Zintegrowanego Systemu Badań Laboratoryjnych ulega reorganizacji cała sieć laboratoriów, działających przy powiatowych stacjach. Laboratorium PSSE w Wejherowie zostaje zredukowane do dwóch pracowni: Mikrobiologii i Przygotowania podłoży. W 2009r. Laboratorium uzyskuje akredytację w zakresie mikrobiologicznego badania kału, wody i skuteczności procesów sterylizacji.

Wykaz powiatowych inspektorów sanitarnych, działających na terenie powiatu wejherowskiego:

1.
lek. med. Zygmunt Szalewicz
1953-1955
2.
lek med. Władysław Rauch
1955-1957
3.
lek. med. Krzysztof Wagner
1957-1964
4.
lek. med. Eugeniusz Pyszke
1964-1996
5.
lek. med. Antoni Krasicki
1996-1998
6.
lek. med. Ewa Banasik
1999-2007
7.
dr n. farm. Wanda Kotecka
2007-2012
8.
lek. med. Ewa Banasik
2012-nadal

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: