Zobacz również

 

Przed wyjazdem do innych państw należy przygotować się
nie tylko do podróży,
 
ale także do ochrony swojego zdrowia!


   Wyjeżdżając do egzotycznych państw świata turyści narażeni są na choroby tropikalne wywoływane przez endemicznie występujące drobnoustroje, wobec których wykazują mniejszą odporność niż rdzenni mieszkańcy. Większości zachorowań można skutecznie zapobiegać poprzez odpowiednie przygotowanie się do podróży, m. in. wykonanie szczepień ochronnych.

    Podczas wyjazdu do niektórych rejonów świata należy zwrócić szczególną uwagę, które szczepienia są obowiązkowe, ponieważ bez potwierdzenia ich wykonania nie wjedziemy na teren wybranych państw (np. wyjeżdżając do Arabii Saudyjskiej obowiązkowo należy zaszczepić się przeciwko meningokokom A, C, Y, W-135).

   Wybór szczepień zależy nie tylko od kraju podróży ale także od trasy, charakteru wycieczki, oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej w danym kraju.

   Szczepienia należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, tak aby móc zrealizować pełen cykl szczepień oraz mieć czas na nabranie odporności przez organizm.

Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów świata - szczepienia_przed_podr.pdf


GORĄCZKA KRWOTOCZNA - EBOLA

Gorączka krwotoczna Ebola jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy z rodziny Filoviridae. Charakteryzuje się ona wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Po okresie inkubacji (trwającym od 2 do 21 dni) występują objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle gardła, bóle głowy, osłabienie, bóle mięśni i stawów). Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne). 

Rezerwuar wirusa Ebola nie jest dokładnie poznany. Według różnych hipotez rezerwuarem mogą być nietoperze owocożerne lub niektóre gatunki małp. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej, a także drogą pośrednią i kropelkową. Przeniesienie wirusa Ebola możliwe jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych bądź padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze.

Brak specyficznego, skutecznego leczenia, brak szczepionki przeciwko gorączce krwotocznej Ebola oraz duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą.

Dzięki stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń w międzynarodowym ruchu turystycznym epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas wyłącznie w Afryce. Jednakże istnieje ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.

Informacja dla osób powracających z Gwinei, Liberii, Sierra Leone oraz Mali w związku z epidemią gorączki Ebola - Informacja_z_dnia_28.11.2014.pdf

Do dnia 26.11.2014r. odnotowano wystąpienie 15935 przypadków zachorowań na gorączkę krwotoczną wywołaną wirusem Ebola (EVD),
w tym 5689 śmiertelnych. 

W chwili obecnej epidemia trwa w Gwinei, Sierra Leone, Liberii oraz Mali. 23.10.2014r. Ministerstwo Zdrowia Mali zgłosiło pierwszy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia wirusem Ebola. W Gwinei, Liberii i Sierra Leone choroba szerzy się w rozmiarach epidemicznych. W przypadku Mali są to pojedyncze zachorowania ograniczone do dwóch rejonów kraju: Kayes i Bamako.

Za państwa wolne od epidemii EVD (w których, we wcześniejszym czasie, odnotowano przypadki EVD) uznano: Senegal, Nigerię, Demokratyczną Republikę Kongo.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, zaleca się zrezygnowanie z podróży do krajów Afryki Zachodniej objętych epidemią gorączki krwotocznej Ebola.

W przypadku zachorowania w trakcie pobytu za granicą należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia, po powrocie z w/w rejonów, jednego z następujących objawów: podwyższona temperatura ciała, ból głowy, niewydolność wielonarządowa, wymioty, biegunka, bóle brzucha, nie mające innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki) należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu. 

Informacji dotyczących bezpieczeństwa w Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Mali należy szukać na stronie:

 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Polak za granicą” - www.poradnik.poland.gov.pl
 • World   Health Organization (WHO) w zakładce Programmes - www.afro.who.int

 

INFORMACJA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH
DO PAKISTANU, SYRII, KAMERUNU, AFGANISTANU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, ETIOPII, IRAKU, IZRAELA, SOMALII I NIGERII W ODNIESIENIU DO POLIOMYELITIS

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO z  28 lipca 2014r. 

Informacja_dla_osob_podrozojacych_do_Pakistanu_Syrii_Kamerunu_Afganistanu_Gwinei_Rownikowej_Etiopii_Iraku_Izraela_Somalii_i_Nigerii__w_odniesieniu_do_poliomyelitis.pdf


ZALECENIA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO KRAJÓW PÓŁWYSPU ARABSKIEGO
(WYDANE PRZEZ ECDC)

 

Podróżujący do krajów Półwyspu Arabskiego oraz państw sąsiadujących powinni być świadomi występowania MERS-CoV na tym obszarze geograficznym oraz niewielkiego ryzyka zakażenia tym wirusem.

Podróżujący do krajów Półwyspu Arabskiego:

 • przewlekle chorzy (np. na cukrzycę, przewlekłą chorobę płuc lub nerek czy z niedoborami odporności) powinni przez decyzją o wyjeździe zasięgnąć porady lekarskiej. Osoby takie w trakcie pobytu na Półwyspie Arabskim są bardziej narażone na zakażenie MERS-CoV lub wystąpienie zachorowania na inne choroby wymagające wizyty w tamtejszych placówkach ochrony zdrowia, co może zwiększyć także ryzyko zakażenia MERS-CoV.
 • chorzy na jakąkolwiek chorobę zakaźną powinni unikać wyjazdu. 

Pielgrzymi, którzy planują uczestnictwo w pielgrzymkach Hadżdż lub Umra powinni zastosować się do przepisów wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z nimi osoby powyżej 65 r.ż., kobiety ciężarne, dzieci poniżej 12 r.ż. oraz osoby przewlekle chore (np. choroba serca, nerek, układu oddechowego, cukrzyca) oraz osoby z niedoborem odporności powinny zaniechać uczestnictwa w tych pielgrzymkach z uwagi na własne bezpieczeństwo.

Obywatele państw Unii Europejskiej odwiedzający kraje Półwyspu Arabskiego lub mieszkający na stale na Półwyspie Arabskim powinni:

1.przestrzegać ogólnych zasad higieny, które zmniejszają ryzyko zakażenia się różnymi patogenami:

 • często myć ręce z użyciem wody, mydła oraz środka dezynfekcyjnego,
 • unikać spożywania niedogotowanego/niedosmażonego mięsa i niepasteryzowanego mleka, zwłaszcza pochodzącego od wielbłądów,
 • unikać spożycia żywności przygotowanej w nieodpowiednich warunkach sanitarnych,
 • myć owoce i warzywa przed spożyciem
 • zachować odpowiednie środki ostrożności w kontaktach z osobami chorymi, zwłaszcza mającymi objawy grypopodobne, biegunkę (lub inne objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego).

Powyższe zalecenia są szczególnie ważne podczas wizyty lub pobytu w placówkach ochrony zdrowia, gdzie dochodzi do większości zakażeń wtórnych.

2. unikać odwiedzania farm z domowymi lub dzikimi zwierzętami, a w szczególności z wielbłądami,

3. unikać kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierząt (zwłaszcza moczu i kału) w szczególności pochodzących od wielbłądów
i nietoperzy,

4. zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią u nich objawy choroby ze strony układu oddechowego podczas przebywania na obszarze Półwyspu Arabskiego lub w ciągu 14 dni od daty powrotu, udzielając informacji na temat historii podróży, możliwych kontaktów ze zwierzętami lub chorymi ludźmi. W miarę możliwości, informacja o historii podróży na Półwysep Arabski powinna być przekazana jeszcze przed wejściem na teren pomieszczeń placówki ochrony zdrowia,

5. osoby chore powinny:

  • zachować odpowiednie środki higieny podczas kaszlu, kichania (w czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, a w przypadku braku chusteczki – kaszleć i kichać w zgięcie łokciowe),
  • unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami,
  • unikać udziału w przygotowywaniu posiłków,
  • często myć ręce z użyciem wody, mydła i środka dezynfekcyjnego,
  • stosować się do zasad higieny osobistej.

 

Więcej informacji na tematzakażeń koronawirusem MERS można znaleźć pod następującymi adresami:

www.who.int/crs/disease/coronavirus_infections/en/

www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/coronavirus-infections/pages/index.aspx

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: