Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, iż na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) właściciele lub zarządcy budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno – powietrzny są zobowiązani do wykonywania badań ciepłej wody użytkowej w zakresie bakterii Legionella sp.

W celu zapobiegania skażeniom wody bakteriami Legionella sp. wskazane jest wdrożenie
ww. obiektach instrukcji przeciwdziałania namnażania się bakterii w sieci wodociągowej, która powinna obejmować m.in. monitorowanie temperatury wody, regularne czyszczenie wylewek kranów, sitek prysznicowych, dezynfekcję wewnętrznej sieci wodociągowe, nie dopuszczanie do powstawania zastoin wody, systematyczne czyszczenie i dezynfekcję urządzeń klimatyzacyjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przedstawia opracowanie Głównego Inspektora Sanitarnego pt. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” zawierające informacje na temat zarządzania instalacjami wodociągowymi w budynkach w odniesieniu do występowania m.in. bakterii Legionella sp.  Jest to opracowanie przeznaczone dla wszystkich zajmujących się projektowaniem, budową i nadzorem nad instalacjami wodociągowymi w budynkach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: