Zobacz również

       7 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia jako wydarzenie mające na celu upamiętnienie daty powstania Światowej Organizacji Zdrowia (07.04.1948r.). Corocznie wybiera się tematykę z zakresu zdrowia publicznego, która w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. W tym roku motywem przewodnim są choroby wektorowe.

    Terminem chorób wektorowych określa się choroby wywoływane przez patogeny (wirusy, bakterie), które są przenoszone m.in. przez owady, pajęczaki. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem (np. w trakcie pobierania pokarmu) przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, także na ludzi. W ten sposób mogą przyczynić się do wywołania chorób, które zagrażają  zdrowiu a nawet  życiu człowieka.

    Do chorób przenoszonych przez wektory zalicza się miedzy innymi kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę (wektorem jest kleszcz), malarię, Gorączkę Zachodniego Nilu, Gorączka  Denga (wektorem jest komar).

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: