Zobacz również

• Zezwolenia wymaga przewóz zwłok na terenie kraju koleją, samolotami i statkami oraz na wywóz zwłok z kraju
• Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok wypełnia osoba ....
• Wniosek o wydanie zezwolenia wypełnia osoba uprawniona do dysponowania zwłokami lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie - patrz formularze ....
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z kąpielisk / miejsc wykorzystywanych do kąpieli
z basenów
1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
2. Rozpoznanie choroby zawodowej
3. Stwierdzanie choroby zawodowej
Wnioski o odbiór czy opinię można składać
Klasyfikator grzybów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie pełni dyżur w godzinach 8.00 - 9.00.
Koszt wydania atestu dla jednego gatunku grzybów wynosi 6.15 zł, dla 2-3 gatunków: 7.38 zł, a dla każdego następnego gatunku 1.23 zł.
Ceny brutto.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: