Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina wszystkim pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,          że 28 lutego 2014r. upływa termin przygotowania I-go raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w tym zakresie.

Obowiązek taki został nałożony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 969)

Pracownikiem w myśl tego rozporządzenia jest każdy kto wykonuje pracę także osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

Jednym z najważniejszych postanowień tego rozporządzenia jest konieczność zapewnienia przez pracodawcę sprzętu medycznego, który zawiera mechanizmy chroniące przed zranieniem, jak również zakwalifikowanie samego zakłucia jako wypadku przy pracy.

Oprócz tego zostały nałożone obowiązki dotyczące informowania o sposobach zapobiegania zranieniom, promowania dobrych praktyk oraz wdrożenia procedury poekspozycyjnej.  Pracodawca został również zobligowany do wprowadzenia systemu szkoleń pracowników w zakresie postępowania i zgłaszania zranień.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: