Podmioty produkujące i wprowadzające do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

starające się o wydanie oceny stwierdzającej przydatność wody do spożycia powinny dołączyć do wniosku:

•    sprawozdania z badań wody przeprowadzone w ciągu ostatniego roku (badania wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną)
•    harmonogram poboru próbek wody z określeniem częstotliwości oraz zakresu badań (element zakładowych procedur GHP/GMP/HACCP)
•    informacja o zaopatrującym wodociągu (wodociąg publiczny/ ujęcie własne).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: