15.06.2018r.

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

ostrzega przed kąpielami w fontannach ulicznych

 

Zagrożenie wiąże się zarówno  z kąpielą i zabawą w fontannach, myciem rąk oraz piciem wody z fontann.

Wodach w fontannach może być źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych tj. bakterie E.coli, enterokoki czy enterowirusy, pierwotniaki pasożytnicze Giardia, Cryptospiridium.

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza bakteria Legionella występująca w aerozolu wodnym, która kolonizuje się w temperaturze wody 25- 45°C , przy braku dezynfekcji wody.

Inhalacja wody zanieczyszczonej bakteriami Legionella może powodować ciężkie postacie zapalenia płuc.

 

Zwraca się uwagę, że woda z fontanny nie podlega nadzorowi sanitarnemu, nie jest również uzdatniania, ponieważ nie jest przeznaczona do kąpieli ani do spożycia.

Do rekreacji, w tym kąpieli są przeznaczone tylko i wyłącznie baseny, kąpieliska, miejsca wykorzystywane do kąpieli.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: