Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Archiwalne wiadomości przekazane dla mediów

w miesiącu marcu 2020r.


Aktualna informacja dla mediów  30-31.03.2020r.

Informacja z dnia 31 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • W powiecie wejherowskim łącznie jest 8 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3 osoby są hospitalizowane, a pozostałe 5 osób z uwagi na dobry stan zdrowia objęte są decyzją o izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, są obejmowane kwarantanną domową.
 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 195 osób,
  z czego 127 osób zakończyło już kwarantannę.
 • bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 239 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 1 osoba (oczekuje na wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 108 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Aktualna informacja dla mediów  27-30.03.2020r.

Informacja z dnia 30 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • W powiecie wejherowskim łącznie jest 8 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2, z czego 1 osoba jest hospitalizowana, a pozostałe 7 osób z uwagi na dobry stan zdrowia objęte są decyzją o izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu z osobami, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, są obejmowane kwarantanną domową.
 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 156 osób,
  z czego 123 osoby zakończyły już kwarantannę.
 • bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 278 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 1 osoba (oczekuje na wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 97 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Odnośnie informacji dotyczących NZOZ Bukowa w Wejherowie, informujemy, że PPIS w Wejherowie nie jest upoważniony do udzielania szczegółowych informacji na ten temat. Informacje odnośnie działań jakie zostały podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2, zostały przedstawione w komunikacie Dyrektora NZOZ Bukowa na stronie internetowej  http://nzozbukowa.pl/

Aktualna informacja dla mediów  26-27.03.2020r.

Informacja z dnia 27 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej
  (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 137 osób
 • bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 302 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 1 osoba (oczekuje na wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 67 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • W dniu dzisiejszym  na terenie powiatu wejherowskiego mamy 2 przypadki zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzone pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych.  Są to osoby w wieku 39 i 35 lat, czują się dobrze, są po konsultacji lekarskiej, przebywają w domu, objęte decyzją o izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu tych osób są objęte decyzją o kwarantannie domowej.

Aktualna informacja dla mediów  25-26.03.2020r.

Informacja z dnia 26 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej
  (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 126 osób
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 415 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 2 osoby (wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 jest ujemny, ale przebywają nadal w szpitalu z powodu innych schorzeń)
 • liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 60 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych.

Na stronie internetowej i profilu facebook umieszczono rekomendacje dla targowisk i bazarów dotyczące profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2.

Aktualna informacja dla mediów  24-25.03.2020r.

Informacja z dnia 25 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej
  (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 126 osób
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 409 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 2 osób (oczekują na wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
 • liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 48 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych.

Aktualna informacja dla mediów  23-24.03.2020r.

Informacja z dnia 24 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej
  (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 125 osób
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 403 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 2 osób (oczekują na wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
 • liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 46 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych.

 

Aktualna informacja dla mediów  20-23.03.2020r.

Informacja z dnia 23 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej
  (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 123 osób
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 373 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 2 osób (oczekują na wynik badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2)
 • liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 32ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych.

Aktualna informacja dla mediów  19-20.03.2020r.

Informacja z dnia 20 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 116 osób
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 354 osób
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 0 osób
 • liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 14 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych. 

Na profilu facebook Stacji oraz na stronie internetowej PSSE Wejherowo umieszczono ostrzeżenia przed oszustami podającymi się za pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu wejścia do mieszkań pod pozorem różnych czynności (np. dezynfekcja mieszkań, pobieranie opłat i prowadzenie rejestru firm zakwalifikowanych do wypłaty odszkodowań z tytułu strat spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2).

Do Urzędu Miasta Wejherowa przesłano rekomendacje dotyczące ograniczenia handlu na miejskich targowiskach w Wejherowie, wyłączając handel żywnością.

Pływalnie, znajdujące się na terenie powiatu wejherowskiego, informują na swoich stronach internetowych, o przedłużeniu zamknięcia tych obiektów do dnia:

 • Pływalnia przy Szkole Podstawowej w Wejherowie, ul. Nanicka 22 – do dnia 25.03.2020r.
 • wszystkie obiekty MOSiR Rumia  (hala, pływalnia, stadion, boiska trawiaste i sztuczne) – do dnia 25.03.2020r.
 • AquaPark w Redzie –  do dnia 25.03.2020r.
 • Pływalnia kryta w Gniewinie i Basen w Hotelu Mistral w Gniewinie – do odwołania 

 

 Aktualna informacja dla mediów  18-19.03.2020r.

Informacja z dnia 19 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim
•    Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej 
(nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 98 osób
•    ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 325 osób
•    liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 1 osoba (oczekuje na wynik testu laboratoryjnego)
•    liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
•    Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnymi testami laboratoryjnymi.

Ponadto przesłano do NZOZów i Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie informację na temat bezpłatnego wsparcia psychologicznego (online) dla pracowników służby zdrowia oraz dla osób poddanych kwarantannie i ich rodzin.
Na bieżąco trwa przekazywanie do MOPS i GOPS, za zgodą zainteresowanych, informacji o osobach znajdujących się pod kwarantanną, które potrzebują pomocy np. zaopatrzenia w produkty spożywcze.

 

Aktualna informacja dla mediów  17-18.03.2020r.

Informacja z dnia 18 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim
•    Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej 
(nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 95 osób
•    ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 283 osób
•    liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 1 osoba (oczekuje na wynik testu laboratoryjnego)
•    liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu wejherowskiego - 0
•    Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonych pozytywnymi testami laboratoryjnymi.

Ponadto przesłano do zakładów pogrzebowych pismo przypominające, że zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) dotyczy również pogrzebów.

Na bieżąco trwa przekazywanie do MOPS i GOPS, za zgodą zainteresowanych, informacji o osobach znajdujących się pod kwarantanną, które potrzebują pomocy np. zaopatrzenia w produkty spożywcze – obecnie zgłoszone zostały 3 osoby.

 

Aktualna informacja dla mediów  16-17.03.2020r.

Informacja z dnia 17 marca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim
•    zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej – 89 osób
•    ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 187 osób
•    liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 – 1 osoba 
•    liczba osób poddanych kwarantannie w miejscu wyznaczonym do kwarantanny zbiorowej - 0
•    na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia SARS-CoV-2.


Ponadto przesłano do zakładów kominiarskich rekomendacje dotyczące zasad świadczenia usług kominiarskich w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie rozpoczęliśmy, za zgodą zainteresowanych, przekazywanie do MOPS i GOPS informacji o osobach znajdujących się pod kwarantanną, które potrzebują pomocy.

 

Aktualna informacja dla mediów  16.03.2020r.

Informacja z dnia 16 marca 2020 roku związana z COVID-19 (spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2) w powiecie wejherowskim

 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej - 85
 • ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 171
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 0

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał dziś rekomendacje dotyczące wdrożenia w zakładach pracy działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się patogenów poprzez zabezpieczenie pomieszczeń sanitarnych w środki myjące, zamontowanie dozowników ze środkami dezynfekującymi, dezynfekowania klamek, poręczy, przycisków oraz wszystkich powierzchni narażonych na kontakt, umieszczenie  w widocznym miejscu komunikatów jak chronić się przed koronawirusem oraz stosować się do zasady, aby w jednym pomieszczeniu nie przebywało więcej niż 50 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
    Na terenie powiatu wejherowskiego nie stwierdzono przypadków zakażenia COVID - 19.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl