Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami  dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Archiwalne wiadomości przekazane dla mediów

w miesiącu maju 2020r.

Aktualna informacja dla mediów 28-29.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 29 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie są 144 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Łącznie potwierdzono 21 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 89 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 25 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 19 ozdrowieńców wśród personelu oraz 22 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 524 osób, z czego 514 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 10 osób.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 128 osób, a 1423 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1551).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3971 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3546 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 29.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3574 osób, z czego 3422 zakończyło kwarantannę, a  152  jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 162 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 29.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 6 osób
Gniewino 3 osoby
Linia 0
Luzino 11 osób
Łęczyce 9 osób
Reda 25 osoby
Rumia  34 osób
Szemud 27 osób
Wejherowo miasto 32 osób
Wejherowo gmina 15 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 27-28.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

  Informacja z dnia 28 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Łącznie potwierdzono 21 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 88 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 27 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 19 ozdrowieńców wśród personelu oraz 21 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 513 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 1 osoba.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 117 osób, a 1419 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1536).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3893 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3481wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3573 osób, z czego 3398 zakończyło kwarantannę, a  175  jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 176 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 28.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 6 osób
Gniewino 4 osoby
Linia 1
Luzino 14 osób
Łęczyce 9 osób
Reda 18 osoby
Rumia  36 osób
Szemud 29 osób
Wejherowo miasto 40 osób
Wejherowo gmina 19 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 26-27.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 27 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Łącznie potwierdzono 21 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 83 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 31 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 i  7 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań).
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 19 ozdrowieńców wśród personelu oraz 17 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 513 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 1 osoba.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 125 osób, a 1410 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1535).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3829 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3387wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 27.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3569 osób, z czego 3381 zakończyło kwarantannę, a  188  jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 189 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 27.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 9 osób
Gniewino 2 osoby
Linia 1
Luzino 14 osób
Łęczyce 9 osób
Reda 17 osoby
Rumia  41 osób
Szemud 33 osób
Wejherowo miasto 43 osób
Wejherowo gmina 20 osób
 

 Aktualna informacja dla mediów 25-26.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 26 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Łącznie potwierdzono 21 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 81 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 30 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 2 osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań).
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 18 ozdrowieńców wśród personelu oraz 16 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Potwierdzono 2 zgony wśród pensjonariuszy Domu Seniora (łącznie 20 zgonów).
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 513 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 1 osoba.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 108 osób, a 1387 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1495).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3713 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3285 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 26.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3556 osób, z czego 3371 zakończyło kwarantannę, a  185  jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 186 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 26.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 6 osób
Gniewino 2 osoby
Linia 1
Luzino 15 osób
Łęczyce 9 osób
Reda 21 osoby
Rumia  42 osób
Szemud 30 osób
Wejherowo miasto 38 osób
Wejherowo gmina 22 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 22-25.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 25 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 16 ozdrowieńców wśród personelu oraz 13 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Łącznie potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 80 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 33 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 2 osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań).
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 507 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 7 osób.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 114 osób, a 1383 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1497).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3640 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3239 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 25.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3544 osób, z czego 3354 zakończyło kwarantannę, a  190  jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 197 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 25.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 9 osób
Gniewino 2 osoby
Linia 1
Luzino 18 osób
Łęczyce 12 osób
Reda 23 osoby
Rumia  50 osób
Szemud 27 osób
Wejherowo miasto 36 osób
Wejherowo gmina 19 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 21-22.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 22 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 16 ozdrowieńców wśród personelu oraz 11 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Łącznie potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 74 osoby w powiecie wejherowskim są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 38 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań).
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 500 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 14 osób.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 95 osób, a 1379 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1474).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3319 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2927 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 22.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3515 osób, z czego 3284 zakończyło kwarantannę, a  231  jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 245 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 22.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 8 osób
Gniewino 2 osoby
Linia 0
Luzino 24 osób
Łęczyce 15 osób
Reda 30 osoby
Rumia  55 osób
Szemud 30 osób
Wejherowo miasto 42 osób
Wejherowo gmina 39 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 20-21.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 

Informacja z dnia 21 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 16 ozdrowieńców wśród personelu oraz 11 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Łącznie potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 74 osoby w powiecie wejherowskim są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 38 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań).
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 494 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 20 osób.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 119 osób, a 1353 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1472).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3198 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2845 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 21.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3503 osób, z czego 3277 zakończyło kwarantannę, a  226  jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 246 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 21.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 9 osób
Gniewino 2 osoby
Linia 3 osoby
Luzino 24 osób
Łęczyce 15 osób
Reda 32 osoby
Rumia  50 osób
Szemud 31 osób
Wejherowo miasto 41 osób
Wejherowo gmina 39 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 19-20.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 20 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Od poprzedniego raportu potwierdzono 1 zgon wśród pensjonariuszy. Odnotowano 16 ozdrowieńców wśród personelu oraz 10 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Łącznie potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 72 osoby w powiecie wejherowskim są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 39 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 1 osoba z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekuje na wyniki badań).
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 493 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 21 osób.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 103 osób, a 1349 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1452).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3129 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2776 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 20.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3485 osób, z czego 3256 zakończyło kwarantannę, a  229  jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 250 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 20.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 12 osób
Gniewino 4 osoby
Linia 3 osoby
Luzino 24 osób
Łęczyce 14 osób
Reda 33 osób
Rumia  55 osoby
Szemud 33 osób
Wejherowo miasto 31 osób
Wejherowo gmina 41 osób
 

Aktualna informacja dla mediów 18-19.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 19 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie jest 143 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 16 ozdrowieńców wśród personelu oraz 7 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
Łącznie potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 68 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 42 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, 10 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań).
Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 514 osób, z czego 489 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 25 osób.
Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 104 osób, a 1333 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1437).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3079 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2710 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 19.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3484 osób, z czego 3269 zakończyło kwarantannę, a  215  jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 240 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 19.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 11 osób
Gniewino 4 osoby
Linia 3 osoby
Luzino 19 osób
Łęczyce 19 osób
Reda 35 osób
Rumia  53 osoby
Szemud 31 osób
Wejherowo miasto 25 osób
Wejherowo gmina 40 osób
 

 Aktualna informacja dla mediów 17-18.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 

 Informacja z dnia 18 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie są 143 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 16 ozdrowieńców wśród personelu.
W sumie potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 60 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 46 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 510 osób, z czego 487 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 23  osoby.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 110 osób, a 1314 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1424).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 3003 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2648 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 18.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3470 osób, z czego 3246 zakończyło kwarantannę, a  224  jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 18.05.2020 na godz. 10.00:

 

Choczewo 13 osób
Gniewino 12 osób
Linia 3 osoby
Luzino 19 osób
Łęczyce 19 osób
Reda 37 osób
Rumia  39 osób
Szemud 31 osób
Wejherowo miasto 29 osób
Wejherowo gmina 45 osób
 


Aktualna informacja dla mediów 16-17.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 

Informacja z dnia 17 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 

Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki  zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 143 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 11 ozdrowieńców wśród personelu.
W sumie potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 58 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 46 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 510 osób, z czego 480 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 30  osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 111 osób, a 1313 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1424).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2962 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2569 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 17.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3446 osób, z czego 3205 zakończyło kwarantannę, a  241 jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 17.05.2020 na godz. 10.00:

 

Choczewo 14 osób
Gniewino 12 osób
Linia 3 osoby
Luzino 20 osób
Łęczyce 20 osób
Reda 43 osób
Rumia  40 osób
Szemud 26 osób
Wejherowo miasto 38 osób
Wejherowo gmina 55 osób
 

 

 

Aktualna informacja dla mediów 15-16.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 

Informacja z dnia 16 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 139 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 11 ozdrowieńców wśród personelu.
W sumie potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 55 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 48 osób z potwierdzonym zakażeniem, a 3 osoby z podejrzeniem zakażenia (oczekują na wynik badań).
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 506 osób, z czego 475 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 31 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118 osób, a 1306 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1422).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2794 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2448 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 16.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3433 osób, z czego 3153 zakończyło kwarantannę, a  280 jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 16.05.2020 na godz. 10.00:

 

Choczewo 14 osób
Gniewino 16 osób
Linia 0 osób
Luzino 25 osób
Łęczyce 18 osób
Reda 47 osób
Rumia  47 osób
Szemud 32 osób
Wejherowo miasto 48 osób
Wejherowo gmina 64 osób
  

Aktualna informacja dla mediów 14-15.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 

Informacja z dnia 15 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 139 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 11 ozdrowieńców wśród personelu.
W sumie potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 52 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 50 osoby z potwierdzonym zakażeniem, a 3 osoby z podejrzeniem zakażenia (oczekują na wynik badań).
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 506 osób, z czego 468 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 38 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 126 osób, a 1291 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1417).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2707 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2340 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 15.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3422 osób, z czego 3086 zakończyło kwarantannę, a  333 jest nadal objętych kwarantanną.
 

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.05.2020 na godz. 10.00:

 

Choczewo 14 osób
Gniewino 26 osób
Linia 3 osób
Luzino 32
Łęczyce 22
Reda 50
Rumia  64 osób
Szemud 38 osób
Wejherowo miasto 54 osób
Wejherowo gmina 68 osób
 

 

Aktualna informacja dla mediów 13-14.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 14 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 139 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 11 ozdrowieńców wśród personelu.
W sumie potwierdzono 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 51 osób w powiecie wejherowskim jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 52 osoby z potwierdzonym zakażeniem, a 3 osoby z podejrzeniem zakażenia (oczekują na wynik badań).
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 504 osób, z czego 468 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 36 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 114 osób, a 1278 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1392).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2629 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2291 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 14.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3407 osób, z czego 3046 zakończyło kwarantannę, a  361 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 15 osób
Gniewino 31 osób
Linia 7 osób
Luzino 31
Łęczyce 23
Reda 47
Rumia  70 osób
Szemud 36 osób
Wejherowo miasto 68 osób
Wejherowo gmina 68

Aktualna informacja dla mediów 12-13.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 13 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 139 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Potwierdzono 1 zgon pensjonariusza (w sumie jest 17 zgonów wśród pensjonariuszy Domu Seniora „Bryza”). Odnotowano 3 ozdrowieńców wśród personelu.
W sumie jest 18 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
W sumie 43 osoby w powiecie wejherowskim są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 52 osoby z potwierdzonym zakażeniem, a 3 osoby z podejrzeniem zakażenia (oczekują na wynik badań).
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 502 osób, z czego 461 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 41 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 106 osób, a 1273 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1379).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2539 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 2207 wyników ujemnych.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 13.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3382 osób, z czego 3005 zakończyło kwarantannę, a  377 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 13.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 20 osób
Gniewino 30 osób
Linia 7 osób
Luzino 31
Łęczyce 22
Reda 46
Rumia  73 osób
Szemud 42 osób
Wejherowo miasto 73 osób
Wejherowo gmina 72

Aktualna informacja dla mediów 11-12.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 12 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
Do tej pory w sumie jest 139 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy, ani kolejnych zgonów wśród pensjonariuszy.
Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację tylko o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora. W sumie jest 17 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
43 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 52 osoby z potwierdzonym zakażeniem, a 3 osoby z podejrzeniem zakażenia (oczekują na wynik badań).
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 502 osób, z czego 461 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 41 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 106 osób, a 1273 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1379).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2138 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 12.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3369 osób, z czego 2983 zakończyło kwarantannę, a  386 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 12.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 19 osób
Gniewino 31 osób
Linia 9 osób
Luzino 32
Łęczyce 21
Reda 48
Rumia  70 osób
Szemud 42 osób
Wejherowo miasto 78 osób
Wejherowo gmina 72
 
Aktualna informacja dla mediów 10-11.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 11 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 139 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy.
Od poprzedniego raportu potwierdzono 2 nowe zgony pensjonariuszy Domu Seniora (w sumie na godzinę 10.00 jest potwierdzonych 16 zgonów wśród pensjonariuszy).
Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację tylko o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora. W sumie jest 17 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
40 osob jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 53 osoby z potwierdzonym zakażeniem.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 502 osób, z czego 445 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 57 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118 osób, a 1245 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1363).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2085 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 11.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3356 osób, z czego 2959 zakończyło kwarantannę, a  397 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 11.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 29 osób
Gniewino 35 osób
Linia 13 osob
Luzino 31
Łęczyce 24
Reda 65
Rumia  63 osób
Szemud 44 osób
Wejherowo miasto 79 osób
Wejherowo gmina 64

Aktualna informacja dla mediów 09-10.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 10 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowego potwierdzonego laboratoryjnie przypadku zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 138 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Do chwili obecnej potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczy pensjonariuszy. Personel został poddany izolacji, a pensjonariusze przebywają w szpitalach zakaźnych.
Od poprzedniego raportu potwierdzono 1 nowy zgon pensjonariusza Domu Seniora (w sumie na godzinę 10.00 jest potwierdzonych 14 zgonów wśród pensjonariuszy).
Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację tylko o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora. W sumie jest 15 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
40 osob jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 53 osoby z potwierdzonym zakażeniem.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 502 osób, z czego 384 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 118 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118 osób, a 1245 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1363).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2045 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 10.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3335 osób, z czego 3010 zakończyło kwarantannę, a  325 jest nadal objętych kwarantanną.
 Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 10.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 19 osób
Gniewino 35 osób
Linia 13 osob
Luzino 29
Łęczyce 24
Reda 63
Rumia  72 osób
Szemud 42 osób
Wejherowo miasto 86 osób
Wejherowo gmina 60
Aktualna informacja dla mediów 08-09.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00.

Informacja z dnia 09 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowego potwierdzonego laboratoryjnie przypadku zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 138 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Do chwili obecnej potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczy pensjonariuszy. Personel został poddany izolacji, a pensjonariusze przebywają w szpitalach zakaźnych.
Od poprzedniego raportu potwierdzono 1 nowy zgon pensjonariusza Domu Seniora (w sumie na godzinę 10.00 jest potwierdzonych 13 zgonów wśród pensjonariuszy).
Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora. W sumie jest 14 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
38 osob jest uznanych za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 54 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 4 osoby hospitalizowane z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – oczekują na wynik badań.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 502 osób, z czego 373 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 129 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118 osób, a 1245 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1363).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2004 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 09.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3308 osób, z czego 2774 zakończyło kwarantannę, a  534 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 20 osób
Gniewino 35 osób
Linia 15 osob
Luzino 41
Łęczyce 25
Reda 139
Rumia  101 osób
Szemud 60 osób
Wejherowo miasto 130 osób
Wejherowo gmina 97
Aktualna informacja dla mediów 07-08.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 08 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 138 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Do chwili obecnej potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczą pensjonariuszy, w tym w sumie 12 zgonów. Personel został poddany izolacji, a pensjonariusze przebywają w szpitalach zakaźnych.
Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora. W sumie jest 13 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
34 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 54 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 4 osoby hospitalizowane z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – oczekują na wynik badań.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 499 osób, z czego 373 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 126 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 118 osób, a 1245 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1363).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1864 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 08.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3299 osób, z czego 2692 zakończyło kwarantannę, a  607 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 29 osób
Gniewino 34 osób
Linia 16 osoby
Luzino 44
Łęczyce 30
Reda 150
Rumia  109 osób
Szemud 66 osób
Wejherowo miasto 139 osób
Wejherowo gmina 115
 

Aktualna informacja dla mediów 06-07.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 07 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego oraz 1 zgon (obie dane dotyczą ogniska w Domu Seniora)
Do tej pory w sumie jest 136 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
W sumie jest 13 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego. Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora.
34 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 86 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 66 dotyczą pensjonariuszy, w tym w sumie 12 zgonów,
a 20przypadków dotyczy pracowników. Personel został poddany izolacji, a pensjonariusze przebywają w szpitalach zakaźnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 54 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 5 osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 – oczekują na wynik badań.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 498 osób, z czego 365 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 133 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 142 osób, a 1213 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1355).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1802 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 07.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3264 osób, z czego 2629 zakończyło kwarantannę, a  635 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 07.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 23 osób

Gniewino 39 osób

Linia 16 osoby

Luzino 44

Łęczyce 33

Reda 155

Rumia  115 osób

Szemud 80 osób

Wejherowo miasto 146 osób

Wejherowo gmina 117

Aktualna informacja dla mediów 05-06.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 06 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego
Do tej pory w sumie jest 135 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
34 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
Do dnia dzisiejszego do godziny 10.00 otrzymaliśmy informację o 1 zgonie spoza  ogniska w Domu Seniora. W sumie jest 12 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 85 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 64 dotyczą pensjonariuszy, w tym w sumie 11 zgonów,
a 21przypadków dotyczy pracowników. Personel został poddany izolacji, a pensjonariusze przebywają w szpitalach zakaźnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 53 osoby z potwierdzonym zakażeniem.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 497 osób, z czego 346 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 151 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 133 osób, a 1207 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1340).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1754 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 06.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3226 osób, z czego 2585 zakończyło kwarantannę, a  641 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 05.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 31 osób

Gniewino 36 osób

Linia 17 osoby

Luzino 43

Łęczyce 24

Reda 165

Rumia  109 osób

Szemud 85 osób

Wejherowo miasto 164 osób

Wejherowo gmina 113

 

Aktualna informacja dla mediów 04-05.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 Informacja z dnia 05 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego
Do tej pory w sumie są 135 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2,
34 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.  
 Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 85 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 64 dotyczą pensjonariuszy, w tym w sumie 10 zgonów,
a 21przypadków dotyczy pracowników. Personel został poddany izolacji, a pensjonariusze przebywają w szpitalach zakaźnych.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 54 osoby z potwierdzonym zakażeniem.
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 491 osób, z czego 346 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 145 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 100 osób, a 1205 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1305).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1703 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 05.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3238 osób, z czego 2587 zakończyło kwarantannę, a  651 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 05.05.2020 na godz. 10.00:

Choczewo 32 osób

Gniewino 32 osób

Linia 20 osoby

Luzino 47

Łęczyce 23

Reda 170

Rumia  113 osób

Szemud 85 osób

Wejherowo miasto 153 osób

Wejherowo gmina 114

 

Aktualna informacja dla mediów 03-04.05.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 04 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego
Do tej pory w sumie są 131 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2,
34 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.  
 Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora, gdzie przebywało łącznie 95 osób, w tym 70  pensjonariuszy i 25 pracowników. Do chwili obecnej (stan na godzinę 10.00) potwierdzono tam łącznie 84 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejne 2 zgony  (suma 10 zgonów), a 21przypadków dotyczy pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego wszystkich pensjonariuszy ewakuowano do szpitali zakaźnych. Personel został poddany izolacji.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 54 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 0 osób
z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2)
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 468 osób, z czego 339 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 129 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 93 osób, a 1203 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1296).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1605 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 04.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3122 osób, z czego 2558 zakończyło kwarantannę, a  564 jest nadal objętych kwarantanną.
 Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:

Choczewo 37 osób

Gniewino 33 osób

Linia 16 osoby

Luzino 31

Łęczyce 22

Reda 131

Rumia  112 osób

Szemud 89 osób

Wejherowo miasto 124 osób

Wejherowo gmina 87

Aktualna informacja dla mediów 02-03.05.2020r.
Stan na godzinę 13.00

Informacja z dnia 03 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego
Do tej pory w sumie mamy 131 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2,
34 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.  
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 13.00) potwierdzono tam łącznie 84 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejny 1 zgon (suma 8 zgonów), a 21 przypadków dotyczy pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego wszystkich pensjonariuszy ewakuowano do szpitali zakaźnych. Personel został poddany izolacji.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 55 osób z potwierdzonym zakażeniem, 0 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2)
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 468 osób, z czego 339 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 129 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 109 osób, a 1188 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1297).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1583 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 03.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3107 osób, z czego 2553 zakończyło kwarantannę, a 554 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:

Choczewo 33 osób

Gniewino 26 osób

Linia 16 osob

Luzino 27

Łęczyce 24

Reda 124

Rumia  124 osób

Szemud 87 osób

Wejherowo miasto 123 osób

Wejherowo gmina 88Aktualna informacja dla mediów 01-02.05.2020r.
Stan na godzinę 13.00

Informacja z dnia 02 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego
Do tej pory w sumie mamy 131 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2,
33 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.  
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 13.00) potwierdzono tam łącznie 84 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejny 1 zgon (suma 7 zgonów), a 21 przypadków dotyczy pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego wszystkich pensjonariuszy ewakuowano do szpitali zakaźnych. Personel został poddany izolacji.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 57 osób z potwierdzonym zakażeniem, 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2)
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 465 osób, z czego 330 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 135 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 113 osób, a 1181 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1294).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1535 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 02.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3056 osób, z czego 2496 zakończyło kwarantannę, a 560 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:

Choczewo 31 osób

Gniewino 18 osób

Linia 9 osob

Luzino 27

Łęczyce 27

Reda 120

Rumia  123 osób

Szemud 93 osób

Wejherowo miasto 145 osób

Wejherowo gmina 92

Aktualna informacja dla mediów 30.04-01.05.2020r.
Stan na godzinę 13.00

Informacja z dnia 01 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2.
Do tej pory w sumie są 131 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2,
32 osoby są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.  
Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora. Do chwili obecnej (stan na godzinę 13.00) potwierdzono tam łącznie 84 przypadki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 63 dotyczą pensjonariuszy, w tym kolejne 2 zgony (suma 6 zgonów), a 21 przypadków dotyczy pracowników. Na polecenie wojewody pomorskiego wszystkich pensjonariuszy ewakuowano do szpitali zakaźnych. Personel został poddany izolacji.
liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej 59 osób z potwierdzonym zakażeniem, 5 osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (oczekują na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2)
zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 461 osób, z czego 328 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 133 osób.
bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 123 osób, a 1171 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1294).
otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 1438 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.05.2020r.: w systemie EWP wpisano 3002 osób, z czego 2477 zakończyło kwarantannę, a 525 jest nadal objętych kwarantanną.
Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:

Choczewo 27 osób

Gniewino 20 osób

Linia 7 osob

Luzino 24

Łęczyce 21

Reda 113

Rumia  128 osób

Szemud 89 osób

Wejherowo miasto 136 osób

Wejherowo gmina 89


 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl