Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Archiwalne notatki dla mediów - za lipiec 2020

 

Aktualna informacja dla mediów 30-31.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 31 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 155 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 8 aktywnych przypadków Sars-CoV-2: 2 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 6 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 608 osób, z czego 594 osób zakończyło już kwarantannę, a 14 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 60 osób, a 1876 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1936 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5988 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 5244 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 31.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5723 osób, z czego 5466 zakończyło kwarantannę, a  257 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 271 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 31.07.2020 na godz. 10.30:
 • Choczewo 8 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 13 osób
 • Luzino 6 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 58 osób
 • Rumia  47 osób
 • Szemud 53 osoby
 • Wejherowo miasto 38 osób
 • Wejherowo gmina 29 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 29-30.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 30 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii są 154 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 7 aktywnych przypadków Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 6 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 605 osób, z czego 593 osób zakończyło już kwarantannę, a 12 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 67 osób, a 1869 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1936 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5924 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 5164 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 30.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5634 osób, z czego 5398 zakończyło kwarantannę, a  236 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 248 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 30.07.2020 na godz. 10.30:
 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 15 osób
 • Linia 13 osób
 • Luzino 5 osób
 • Łęczyce 3 osoby
 • Reda 40 osób
 • Rumia  40 osób
 • Szemud 52 osób
 • Wejherowo miasto 40 osób
 • Wejherowo gmina 30 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 28-29.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 29 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii są 154 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 7 aktywnych przypadków Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 6 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 605 osób, z czego 588 osób zakończyło już kwarantannę, a 17 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 39 osób, a 1861 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1900 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5831 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 5108 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 29.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5554 osób, z czego 5309 zakończyło kwarantannę, a  245 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 262 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 29.07.2020 na godz. 10.30:
 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 15 osób
 • Linia 12 osób
 • Luzino 5 osób
 • Łęczyce 2 osoby
 • Reda 41 osób
 • Rumia  48 osób
 • Szemud 56 osób
 • Wejherowo miasto 42 osób
 • Wejherowo gmina 31 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 27-28.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 28 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii są 153 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 6 aktywnych przypadków Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 5 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 602 osób, z czego 585 osób zakończyło już kwarantannę, a 17 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 50 osób, a 1845 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1895 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5771 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 5035 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5485 osób, z czego 5240 zakończyło kwarantannę, a  245 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 262 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 28.07.2020 na godz. 10.30:
 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 12 osób
 • Luzino 5 osób
 • Łęczyce 2 osoby
 • Reda 36 osób
 • Rumia  50 osób
 • Szemud 56 osób
 • Wejherowo miasto 47 osób
 • Wejherowo gmina 30 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 24-27.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 27 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii są 152 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 5 aktywnych przypadków Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 4 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 598 osób, z czego 585 osób zakończyło już kwarantannę, a 13 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1845 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1886 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5730 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 5004 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 27.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5425 osób, z czego 5195 zakończyło kwarantannę, a  230 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 243 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 27.07.2020 na godz. 10.30:
 • Choczewo 4 osoby
 • Gniewino 15 osób
 • Linia 12 osób
 • Luzino 1 osoba
 • Łęczyce 2 osoby
 • Reda 37 osób
 • Rumia  47 osób
 • Szemud 50 osób
 • Wejherowo miasto 47 osób
 • Wejherowo gmina 28 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 23-24.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 24 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie jest 151 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego (w chwili obecnej 4 aktywne przypadki Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 3 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu obu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową).
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 589 osób, z czego 570 osób zakończyło już kwarantannę, a 19 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 46 osób, a 1835 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1881 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5486 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4803 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 24.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5267 osób , z czego 5011 zakończyło kwarantannę, a  256 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 275 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 24.07.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo 2 osoby
  • Gniewino 10 osób
  • Linia 15 osób
  • Luzino 3 osoby
  • Łęczyce 1 osoba
  • Reda 44 osoby
  • Rumia  56 osób
  • Szemud 69 osób
  • Wejherowo miasto 42 osoby
  • Wejherowo gmina 33 osoby


Aktualna informacja dla mediów 22-23.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 23 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie jest 149 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego (w chwili obecnej 2 aktywne przypadki Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 1 osoba z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu obu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową).
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 589 osób, z czego 570 osób zakończyło już kwarantannę, a 19 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 46 osób, a 1816 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1862 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5451 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4770 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 23.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5184 osoby, z czego 4923 zakończyło kwarantannę, a  261 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 280 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 23.07.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo 2 osoby
  • Gniewino 10 osób
  • Linia 15 osób
  • Luzino 3 osoby
  • Łęczyce 1 osoba
  • Reda 42 osoby
  • Rumia  61 osoby
  • Szemud 69 osób
  • Wejherowo miasto 42 osoby
  • Wejherowo gmina 35 osób

Aktualna informacja dla mediów 21-22.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 22 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie jest 149 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego (w chwili obecnej 2 aktywne przypadki Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 1 osoba z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu obu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową).
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 589 osób, z czego 569 osób zakończyło już kwarantannę, a 20 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 42 osoby, a 1809 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1851 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5417 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4749 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 22.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5105 osób, z czego 4850 zakończyło kwarantannę, a  255 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 275 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 22.07.2020 na godz. 10.30:
 • Choczewo – brak osób w kwarantannie
 • Gniewino 10 osób
 • Linia 14 osób
 • Luzino 2 osoby
 • Łęczyce – 1 osoba
 • Reda 41 osób
 • Rumia  62 osoby
 • Szemud 69 osób
 • Wejherowo miasto 41 osób
 • Wejherowo gmina 35 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 20-21.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 21 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie jest 149 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego (w chwili obecnej 2 aktywne przypadki Sars-CoV-2: 1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 1 osoba z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu obu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową).
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 587 osób, z czego 569 osób zakończyło już kwarantannę, a 18 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 32 osoby, a 1799 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1831 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5417 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4749 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 21.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 5044 osób, z czego 4793 zakończyło kwarantannę, a  251 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 269 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 21.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo – brak osób w kwarantannie
 • Gniewino 10 osób
 • Linia 17 osób
 • Luzino 2 osoby
 • Łęczyce – brak osób w kwarantannie
 • Reda 38 osób
 • Rumia  59 osób
 • Szemud 68 osób
 • Wejherowo miasto 40 osób
 • Wejherowo gmina 35 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 17-20.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 20 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. 

1 osoba jest hospitalizowana z uwagi na choroby współistniejące, a 1 osoba z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu obu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową. 

 • W sumie jest 149 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 (w chwili obecnej 2 aktywne przypadki Sars-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego).
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskim są uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 584 osób, z czego 569 osób zakończyło już kwarantannę, a 15 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 38 osób, a 1786 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1824 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5370 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4739 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 20.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4986 osób, z czego 4727 zakończyło kwarantannę, a  259 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 274 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 20.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo – brak osób w kwarantannie
 • Gniewino 10 osób
 • Linia 17 osób
 • Luzino 5 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 36 osób
 • Rumia  62 osoby
 • Szemud 69 osób
 • Wejherowo miasto 38 osób
 • Wejherowo gmina 32 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 16-17.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 17 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie było 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 (w chwili obecnej brak aktywnych przypadków Sars-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim był Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych, z czego 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 43 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy Domu Seniora „Bryza” w gm. Szemud.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego, z czego 23 zgony potwierdzono wśród pensjonariuszy Domu Seniora „Bryza” w gm. Szemud.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób - wszyscy zakończyli już kwarantannę.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 38 osób, a 1768 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1806 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5322 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4706 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 17.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4871 osób, z czego 4638 zakończyło kwarantannę, a  233 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 233 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 17.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 2 osoby
 • Gniewino 6 osób
 • Linia 10 osób
 • Luzino 6 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 35 osób
 • Rumia  44 osoby
 • Szemud 49 osób
 • Wejherowo miasto 51 osób
 • Wejherowo gmina 25 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 15-16.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 16 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie było 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 (w chwili obecnej brak aktywnych przypadków Sars-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim był Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud.
 • Łącznie 122 osoby w powiecie wejherowskimuznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych, z czego 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 43 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy Domu Seniora „Bryza” w gm. Szemud.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego, z czego 23 zgony potwierdzono wśród pensjonariuszy Domu Seniora „Bryza” w gm. Szemud.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób - wszyscy zakończyli już kwarantannę.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 30 osób, a 1757 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1787 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5311 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4694 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 16.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4845 osób, z czego 4607 zakończyło kwarantannę, a  238 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 238 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 16.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 5 osób
 • Gniewino 6 osób
 • Linia 10 osób
 • Luzino 6 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 32 osoby
 • Rumia  49 osób
 • Szemud 50 osób
 • Wejherowo miasto 50 osób
 • Wejherowo gmina 25 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 14-15.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 15 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 122 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych (brak aktywnych przypadków Sars-CoV-2 w chwili obecnej).
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 43 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy potwierdzono 23 zgony.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób, z czego 569 osób zakończyło już kwarantannę.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 33 osoby, a 1737 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1770 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5306 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4679 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 15.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4830 osób, z czego 4575 zakończyło kwarantannę, a  255 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 255 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 12 osób
 • Linia 10 osób
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 33 osoby
 • Rumia  50 osób
 • Szemud 50 osób
 • Wejherowo miasto 50 osób
 • Wejherowo gmina 30 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 13-14.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 14 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 121 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 1 osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostało 1 czynne zakażenie Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 42 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 1 pensjonariusz z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób, z czego 568 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 1 osoba.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 39 osób, a 1738 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1777 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5291 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4660 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 14.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4810 osób, z czego 4556 zakończyło kwarantannę, a  254 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 255 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 12 osób
 • Linia 10 osób
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 33 osoby
 • Rumia  51 osób
 • Szemud 51 osób
 • Wejherowo miasto 47 osób
 • Wejherowo gmina 31 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 10-13.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

 Informacja z dnia 13 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 121 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 1 osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostało 1 czynne zakażenie Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 42 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 1 pensjonariusz z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób, z czego 568 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 1 osoba.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 32 osoby, a 1728 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1760 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5282 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4653 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 13.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4806 osób, z czego 4544 zakończyło kwarantannę, a  262 jest nadal objętych kwarantanną.

 Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 263 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 13.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 11 osób
 • Linia 11 osób
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 9 osób
 • Reda 29 osób
 • Rumia  52 osoby
 • Szemud 52 osoby
 • Wejherowo miasto 50 osób
 • Wejherowo gmina 34 osoby


Aktualna informacja dla mediów 09-10.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 10 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 121 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 1 osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostało 1 czynne zakażenie Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 42 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 1 pensjonariusz z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób, z czego 561 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 8 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 28 osób, a 1718 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1746 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5253 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4595 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 10.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4716 osób, z czego 4482 zakończyło kwarantannę, a  234 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 242 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 10.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 14 osób
 • Luzino 10 osób
 • Łęczyce 6 osób
 • Reda 19 osób
 • Rumia  44 osób
 • Szemud 47 osoby
 • Wejherowo miasto 45 osób
 • Wejherowo gmina 33 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 08-09.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 09 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 121 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 1 osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostało tylko 1 czynne zakażenie Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 42 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 1 pensjonariusz z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu. 
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 569 osób, z czego 561 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 8 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 32 osoby, a 1701 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1733 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5237 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4585 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 09.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4700 osób, z czego 4458 zakończyło kwarantannę, a  242 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 250 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 17 osób
 • Luzino 10 osób
 • Łęczyce 9 osób
 • Reda 18 osób
 • Rumia  43 osoby
 • Szemud 52 osoby
 • Wejherowo miasto 45 osób
 • Wejherowo gmina 32 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 07-08.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 08 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 121 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 1 osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostało 1 czynne zakażenie Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 42 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 1 pensjonariusz z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 568 osób, z czego 561 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 7 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 30 osób, a 1701 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1731 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5210 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4575 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 08.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4658 osób, z czego 4421 zakończyło kwarantannę, a  237 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 244 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 17 osób
 • Luzino 10 osób
 • Łęczyce 7 osób
 • Reda 20 osób
 • Rumia  43 osób
 • Szemud 50 osoby
 • Wejherowo miasto 47 osób
 • Wejherowo gmina 26 osób

Aktualna informacja dla mediów 06-07.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 07 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 121 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 1 osoba z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostało 1 czynne zakażenie Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 42 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 1 pensjonariusz z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 568 osób, z czego 561 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 7 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1686 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1727 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5194 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4568 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 07.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4636 osób, z czego 4410 zakończyło kwarantannę, a  226 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 233 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 07.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 12 osób
 • Luzino 10 osób
 • Łęczyce 7 osób
 • Reda 19 osób
 • Rumia  41 osób
 • Szemud 50 osoby
 • Wejherowo miasto 46 osób
 • Wejherowo gmina 25 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 04-06.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 06 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 120 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 2 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (w sumie pozostały 2 czynne zakażenia Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim).
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 41 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 2 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 564 osób, z czego 559 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1684 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1725 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5164 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4564 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 06.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4597 osób, z czego 4373 zakończyło kwarantannę, a  224 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 229 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 06.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 14 osób
 • Linia 13 osób
 • Luzino 7 osób
 • Łęczyce 3 osoby
 • Reda 20 osób
 • Rumia  45 osób
 • Szemud 43 osoby
 • Wejherowo miasto 46 osób
 • Wejherowo gmina 28 osób


Aktualna informacja dla mediów 02-03.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 03 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 118 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 2 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 41 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 2 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1680 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1721 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5153 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4522 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 03.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4543 osób, z czego 4362 zakończyło kwarantannę, a  184 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 189 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 03.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 9 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 12 osób
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 4 osoby
 • Reda 18 osób
 • Rumia  39 osób
 • Szemud 52 osoby
 • Wejherowo miasto 25 osób
 • Wejherowo gmina 17 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 01-02.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 02 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 118 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 2 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 41 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 2 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu. 
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 43 osób, a 1667 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1710 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5121 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4511 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 02.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4480 osób, z czego 4317 zakończyło kwarantannę, a  163 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 168 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 02.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 6 osób
 • Gniewino 4 osoby
 • Linia 12 osób
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 4 osoby
 • Reda 15 osób
 • Rumia  28 osób
 • Szemud 47 osób
 • Wejherowo miasto 25 osób
 • Wejherowo gmina 19 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 30.06.-01.07.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 01 lipca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 118 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 2 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 41 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 2 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1666 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1707 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5105 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4498 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.07.2020r.: w systemie EWP wpisano 4453 osób, z czego 4286 zakończyło kwarantannę, a  167 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 172 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 01.07.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 4 osoby
 • Gniewino 4 osoby
 • Linia 13 osób
 • Luzino 7 osób
 • Łęczyce 4 osoby
 • Reda 15 osób
 • Rumia  31 osób
 • Szemud 49 osób
 • Wejherowo miasto 26 osób
 • Wejherowo gmina 19 osób

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl