Zobacz również

Co to jest legionellozowe zapalenie płuc?
Legionellozowe zapalenie płuc (postać płucna legionellozy, inna nazwa choroby legionistów) jest typem ciężkiego zapalenia płuc, wywołanego przez bakterie z rodzaju Legionella. Śmiertelność w tej chorobie wynosi 5-10 %. Nie każda osoba narażona na kontakt z bakteriami Legionella zachoruje. Na większe ryzyko zachorowania spowodowanego przez bakterie Legionella narażone są osoby z różnymi chorobami współistniejącymi, osoby palące i osoby w starszym wieku. Objawy pojawiają się na ogół od dwóch do dziesięciu dni po zakażeniu, ale w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nawet po trzech tygodniach.

Choroba zwykle rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i bólu mięśni. Następnie pojawia się suchy kaszel i problemy z oddychaniem, które mogą przechodzić w ciężkie zapalenie płuc. U około jednej trzeciej pacjentów występuje także biegunka i wymioty, a u około połowy dezorientacja lub zaburzenia świadomości. Większość chorych wymaga hospitalizacji i leczenia odpowiednimi antybiotykami. Do rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie specjalnych testów laboratoryjnych. Choroba jest często rozpoznawana po powrocie podróżującego do domu.

W okresie od 01.10.2016r. do 19.09.2017r. zgłoszono 75 przypadków legionelozy u obuwateli krajów Unii Europejskiej powracających z Dubaju. Ponadto w okresie od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków legionelozy powiązanych z zakwaterowaniem w hotelach w Palma Nova w Hiszpanii, w tym jeden śmiertelny: 14 z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej. Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy z Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). 17 przypadków jest potwierdzonych. Z powodu długiego okresu inkubacji oraz braku identyfikacji źródła zakażenia możliwe są kolejne przypadki choroby.

Bakterie Legionella nie przenoszą się z człowieka na człowieka co oznacza, że zagrożenie dla populacji Unii Europejskiej jest ograniczone do osób zamieszkujących lub odwiedzających dotknięte chorobą obszary.

W jaki sposób można się zarazić bakteriami Legionella?
Zakażenie bakteriami Legionella następuje w wyniku wdychania zawierających te bakterie mikroskopijnych kropelek wody zawieszonych w powietrzu (aerozoli). Bakterie Legionella żyją w wodzie i namnażają się w sprzyjających warunkach – na przykład w stojącej wodzie w sieciach wodociągowych w temperaturze od 20°C do 50°C. Aerozole zawierające bakterie Legionella mogą powstawać na przykład w trakcie wypływu wody z kranu lub prysznica, poprzez wydostające się z wody pęcherzyki w basenie typu SPA lub w niektórych systemach klimatyzacji.

Jakie są obszary ryzyka w obiektach zakwaterowania turystycznego?
Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne. Ich przykładem mogą być:
• prysznice i krany
• baseny typu SPA/wanny typu whirlpool wieże chłodnicze i skraplacze wyparne, wykorzystywane w klimatyzacji
• fontanny ozdobne, zwłaszcza w pomieszczeniach
• nawilżane stanowiska do ekspozycji żywności i inne urządzenia ze zraszaniem
• systemy wodne węży ogrodowych, stosowanych do podlewania rośln

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: