Zobacz również

UWAGA NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje o zwiększonej w ostatnich miesiącach na terenie kraju liczbie przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (wzw typu A). W okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2017 r. zarejestrowano w Polsce 252 zachorowania, czyli ponad 16-krotnie więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Tymczasem w województwie pomorskim od początku roku zanotowano 8 zachorowań, w tym 1 przypadek na terenie powiatu wejherowskiego. W powiecie wejherowskim na przestrzeni ostatnich kilku lat (od początku 2010r. do chwili obecnej) wystąpiło zaledwie 5 zachorowań. Wzrost ilości zakażeń może być powiązany z występującymi w Europie ogniskami wzw typu A wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami. Od lata 2016 do końca kwietnia 2017 potwierdzono 674 zachorowania na wzw typ A, większość zachorowań wystąpiła na terenie Hiszpanii i Włoch i dotyczyła głównie mężczyzn o orientacji homoseksualnej.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest ostrą, samoograniczającą się chorobą zapalną miąższu wątroby, wywołaną przez wirusa przenoszonego drogą pokarmową. Okres wylęgania choroby wynosi od 15 do 50 dni (średnio 30). W okresie prodromalnym, trwającym około tygodnia, występują objawy grypopodobne, później w trwającej od kilku do kilkunastu  tygodni fazie ostrej pojawiają się symptomy chorobowe ze strony układu pokarmowego oraz żółtaczka.

Zakażenie szerzy się głownie drogą fekalno-oralną, przez spożycie zakażonych produktów żywnościowych, nie poddanych obróbce termicznej (warzywa, owoce, spożywane na surowo ryby, mięczaki, owoce morza) oraz skażoną wodę. Do zakażenia może również dojść przez kontakty seksualne, głownie oralno-analne.

Dzieci chorują zwykle bezobjawowo, wraz z wiekiem przebieg zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A jest coraz poważniejszy. Osoba zakażona może być źródłem zakażenia od 2 do 3 tygodni przed pojawieniem się objawów oraz do 7 dni po wystąpieniu objawów chorobowych. Wirus znajduje się w kale, ślinie oraz krwi osoby zakażonej. Zakażenie można potwierdzić badając przeciwciała w klasie IgM.

Przebycie wzw typu A powoduje powstanie trwałej odporności. W krajach o średniej lub niskiej zapadalności na wzw typu A średnio co kilkanaście lat dochodzi do tzw. epidemii wyrównawczych w związku z wygaśnięciem odporności zbiorowej i wzrostem odsetka osób wrażliwych na zakażenie. W Polsce taka epidemia wyrównawcza miała miejsce w 1996 r. z największą liczbą zachorowań w pasie nadmorskim. W związku z odnotowanymi ostatnio przypadkami wzw typu A należy liczyć się z tym, że mogą pojawiać się kolejne zachorowania, zwłaszcza wśród osób młodych, nie mających wcześniej kontaktu z wirusem wzw typu A.

Do grup zwiększonego ryzyka należą:

- podróżujący z krajów o niskiej endemii (niskiej zapadalności) w obszary hiperendemiczne

- osoby z kontaktu z chorym

- skoszarowani żołnierze, zwłaszcza na obszarach o wysokiej endemii

- personel oraz dzieci ze żłobków

- mężczyźni mający kontakty homoseksualne

- narkomani  

Pamiętajmy, że najbardziej skuteczną formą zapobiegania zakażeniu wzw typ A są szczepienia ochronne, zalecane szczególnie w grupach ryzyka oraz u osób ze współistniejącymi przewlekłymi schorzeniami miąższu wątroby. W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek: monowalentne przeciwko WZW typu A (Avaxim, Havrix) oraz szczepionka przeciwko WZW typu A i B (Twinrix).

W zapobieganiu zakażeniom główną rolę odgrywa także utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i warunków higienicznych. Szczególnie dotyczy to zaopatrzenia w dobrą pod względem sanitarnym wodę i żywność, prawidłowy sposób usuwania nieczystości płynnych i stałych, przestrzegania zasad higieny osobistej oraz przygotowywania środków spożywczych z zachowaniem zasad higieny i poddawania ich w miarę możliwości obróbce cieplnej bezpośrednio przed spożyciem.

Podstawowe informacje dot. wzw typu A przedstawione są w poniższej ulotce.

WZW A ulotka.jpg

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: