Zobacz również

Światowy Dzień Bez Tytoniu

 Tegoroczne hasło obchodów  to Podnoszenie podatków od tytoniu

            Polska od początku uczestniczy w realizacji zadań związanych z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, który jest istotnym elementem Karty Madryckiej przyjętej na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku, popierającej prawo wszystkich obywateli do środowiska wolnego od dymu tytoniowego i zanieczyszczeń. Celem jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi biernym i czynnym  paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.
Karta Madrycka to projekt na rzecz Europy Wolnej od Dymu Tytoniowego wytyczający kierunki działania. Każdego  roku  31 maja WHO koncentruje  się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Zadanie jakie postawiło sobie WHO podczas tegorocznych obchodów  Światowego Dnia bez Tytoniu to przekonać rządy poszczególnych państw do podwyższania akcyzy do poziomu, który docelowo zmniejszyłby konsumpcję wyrobów tytoniowych.      Epidemia palenia tytoniu zabija prawie 1,6 milionów  Europejczyków  rocznie, z czego ponad 10 % to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia.  Jeśli nie będziemy działać, przed 2030 rokiem epidemia ta zabije ponad 8 milionów ludzi na całym świecie.

 

wykres.png


Badania pokazują,  że podwyżka cen papierosów poprzez podnoszenie podatków na produkty tytoniowe  obniża konsumpcje  tytoniu,  szczególnie wśród ludzi młodych oraz znacznie zwiększa dochody państwa. Wzrost podatku,, który zwiększy ceny wyrobów tytoniowych
o 10% spowoduje zmniejszenie konsumpcji tytoniu o około 4% w krajach o wysokich dochodach, a nawet o 8% w większości krajów
o niskich i średnich dochodach.

             

Więcej informacji na stronach :

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=127&wid=12&wai=&year=&back=%2F

http://jakrzucicpalenie.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu-31-maja-2014/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: