Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U z 2016 r., poz. 1154). [LINK]

Z uwagi na istotne zmiany prosimy o zapoznanie się z ww. rozporządzeniem przed zatowarowaniem sklepiku czy stołówki i planowaniem jadłospisu.

Środki spożywcze, które można sprzedawać w szkolnych sklepikach to m.in. bezcukrowa guma do żucia, gorzka czekolada o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej oraz pieczywo półcukiernicze i cukiernicze (z wyłączeniem produkowanego z ciasta głęboko mrożonego) i inne. Ale, między innymi dla dwóch ostatnich grup, wprowadzono ograniczenia w zawartości cukru, tłuszczu i sodu/soli w wyrobie gotowym.

W żywieniu zbiorowym zachowano zasady racjonalnego planowani posiłków, ograniczenia potraw smażonych, zapewnienia właściwej ilości warzyw i owoców oraz podawania ryby co najmniej raz w tygodniu. Nowe rozporządzenie nie limituje ilości soli w posiłkach i nie narzuca rodzaju soli stosowanej w przygotowywaniu dań.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: