Zobacz również

W dniach 30.09.2015 r. oraz  03.11.2015 r. odbyły się spotkania z  przedstawicielami dyrekcji placówek oświatowych, firm cateringowych dostarczających posiłki do szkół i przedszkoli, oraz ajentami sklepików szkolnych zorganizowane przez pracowników Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Wejherowie.

Celem spotkań było przybliżenie uczestnikom idei  i sposobu realizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, które obowiązuje od bieżącego roku szkolnego. Podkreślono ogromną rolę wszystkich obecnych na spotkaniach w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży i zapobieganiu chorób cywilizacyjnych.

Podczas spotkania prowadzący szkolenie wyjaśniali zebranym co oznaczają sformułowania prawa żywnościowego zawarte w rozporządzeniu oraz uczyli prawidłowego czytania etykiet produktów spożywczych.Obu spotkaniom towarzyszyła dyskusja dotycząca praktycznej realizacji nakazów rozporządzenia.

2_tak.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie  dziękuje wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział.

 

                                                                                                                                                                          (IP,EP)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: