Zobacz również

W trosce o utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci  27 sierpnia Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2015 r.


Wdrażane regulacje ograniczą dostęp dzieci do pokarmów zawierających duże ilości składników, których spożywanie nie jest wskazane dla zdrowia (m.in. nasyconych kwasów tłuszczowych, soli, cukru oraz konserwantów, barwników). 
Nowe przepisy mają pomóc przedszkolom, szkołom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.

Treśc rozporzadzenia mozna przeczytać na stronach Ministerstwa Zdrowia:http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/od-1-wrzesnia-tylko-zdrowe-jedzenie-w-sklepikach-szkolnych


zywnoc.jpg

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: