Zobacz również

W dniu 14 czerwca 2013 r. Wojewoda Pomorski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapraszają o godz. 15.30 na Targ Rybny, gdzie zostanie zorganizowane ogólnopolskie przedsięwzięcie profilaktyczne pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

gos_profilaktyki.jpg

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Urząd Gminy Cedry Wielkie.

Celem akcji jest edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, promowanie mody na życie wolne od uzależnień, a także promocja innowacyjnych działań z zakresu profilaktyki rówieśniczej. Organizatorami „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki” jest Komenda Główna Policji w ramach programu „Profilaktyka a TY”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do realizacji działań profilaktycznych na poziomie lokalnym zaproszone zostały samorządy terytorialne, placówki oświatowe, kulturalne i wychowawcze oraz terenowe jednostki Policji.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest insp. Grzegorz Jach współtwórca i animator wszystkich grup PaTtowskich w Polsce. Zaproponował on, aby ta akcja stała się ogólnonarodowym zrywem jedności pokoleniowej, instytucjonalnej i środowiskowej w działaniach skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. O godz. 16:00 uczestnicy tych happeningów wykonać mają gest symbolizujący poparcie idei serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka, który polegać będzie na położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund rytmu jego bicia. Po happeningu planuje się organizację lokalnych spotkań profilaktycznych w formie spektakli teatralnych, musicali lub filmów edukacyjno-profilaktycznych.

Ponadto o godz. 19:00 – 20:00 wieczornych odbędą się w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku rozmowy o profilaktyce pt. „Głos profilaktyki”. Ten czas kończący Ogólnopolski Głos Profilaktyki przeznaczony będzie na otwartą rozmowę pokoleniową na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron, planów i oczekiwań społecznych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: