Zobacz również

Pstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przedstawia poniżej informację dotyczącą przeprowadzonej w dniach 17 i 18 października 2018r. oceny obciążenia uczniów tornistrem szkolnym 

indeks.jpg

Do badania w powiecie wejherowskim wytypowano reprezentatywną jedną miejską i jedną wiejską szkołę podstawową. Pomiarami objęto w sumie około 600 uczniów z 31 oddziałów klasowych. Przeprowadzona na zalecenie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jednorazowa akcja miała charakter sondażowy. W ocenie uwzględniono Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego które wskazują, że  ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% masy ciała dziecka dla okresu wczesnoszkolnego i 15% dla uczniów od 13 roku życia. Na potrzeby tej oceny ustalono dwie normy  przekroczeń - normę niską od 10% do 15% i normę wysoką ponad 15% masy ciała. Z przeprowadzonych ocen wynika, że uczniowie szkoły wiejskiej mieli bardziej obciążone tornistry niż w szkole miejskiej.  W wiejskiej szkole 25% uczniów miało wagę plecaka przekraczającą wysoką normę, a 48% przekraczało niską normę. Najgorzej  wypadła klasa IV, gdzie 76% uczniów przekraczało wysoką normę oraz klasy V i II gdzie przekroczenia tej normy stwierdzono  u połowy uczniów. W szkole miejskiej 15% uczniów mało wagę plecaka przekraczającą wysoką normę, a 38% przekraczało niską normę. Najgorzej wypadły klasy IV i III, gdzie połowa  uczniów  przekraczała wysoką normę.  W każdej ocenianej szkole jest możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szafkach indywidualnych uczniów lub w szafkach zbiorowych w salach lekcyjnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: