Zobacz również

UWAGA

ważne informacje dla zakładów gastronomicznych, zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego (np. szkoły, przedszkola) oraz firm cateringowych

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne, firmy cateringowe, a także zakłady prowadzące żywienie zbiorowe zamknięte o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat serwowanych potraw.

Informacja musi zawierać  min.:

  • nazwę potrawy
  • wykaz składników (m. in. należy wypisać wszystkie składniki w kolejności malejącej, podać składniki produktów złożonych oraz procentową zawartość składnika wyróżnionego w nazwie potrawy)
  • alergeny wyróżnione w wykazie składników w widoczny sposób (np. barwą czcionki, podkreśleniem).

Powyższe informacje należy podać w menu lub w innym łatwo dostępnym dla konsumentów miejscu w formie pisemnej (np. broszura, ulotka, strona internetowa w przypadku prowadzenia dowozu posiłków do klientów itp.).

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: