Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że na podstawie analizy wyników badań bakteriologicznych wody wydał ocenę jakości wody, w której stwierdził:
•    brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bojano w części dotyczącej zaopatrzenia w wodę miejscowości Koleczkowo;
•    przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bojano zaopatrującego mieszkańców wsi Bojano, Karczemki, Dobrzewino i część Kielna.

Jednocześnie informuje, że na stronach Urzędu Gminy w Szemudzie można znaleźć komunikat Wójta Gminy oraz aktualne informacje dotyczące tego wodociągu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: