Zobacz również

Informacja na temat dżumy dla osób podróżujących na Madagaskar

Co to jest dżuma?

Dżuma jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie Yersinia pestis występujące u małych ssaków oraz pasożytujących na nich pcheł. Ludzie mogą ulec zakażeniu poprzez bezpośredni kontakt z chorymi/padłymi zwierzętami, ich odchodami, innymi skażonymi materiałami oraz przez ugryzienia zakażonych pcheł lub drogą oddechową poprzez wdychanie kropelek/aerozolu zawierających bakterie. Dżuma w początkowej fazie przypomina objawami grypę, a następnie szybko postępuje w różnych postaciach, w zależności od drogi zakażenia.

Wyróżnia się 2 główne postacie choroby. Dżuma węzłowa (dymienicza), której towarzyszą powiększone i bolesne węzły chłonne, nie przenosi się z człowieka na człowieka, wyjątkiem jest bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi chorego. Dżuma płucna jest ciężką chorobą, która przenosi się między ludźmi drogą kropelkową. Wyróżnia się jeszcze dżumę septyczną, która zarówno jako postać pierwotna, jak i w następstwie innej formy dżumy (dymieniczej lub płucnej), jest zakażeniem ogólnoustrojowym wywołanym przez bakterie Y. pestis krążące we krwi.

Wczesne rozpoczęcie leczenia antybiotykami jest skuteczne zarówno w zapobieganiu jak i leczeniu choroby. Bez szybkiego leczenia antybiotykami zachorowanie na dżumę płucną lub septyczną jest prawie zawsze śmiertelne.

Jaka jest obecna sytuacja na Madagaskarze?

Dżuma występuje na obszarach górskich Madagaskaru stale (jest chorobą endemiczną), z corocznym występowaniem przypadków dżumy węzłowej, najczęściej w okresie od września do kwietnia. Obecnie na Madagaskarze trwa epidemia dżumy. W okresie od 1 sierpnia do 20 października 2017 r. zgłoszono 1365 zachorowań na dżumę, w tym 106 zakończonych zgonem. Jak dotąd nie odnotowano przypadków dżumy związanych z tym ogniskiem poza Madagaskarem. 

W obecnym ognisku epidemii najwięcej przypadków stanowi dżuma płucna, a zachorowania na nią dotyczą terenów wcześniej nią niedotkniętych, w tym przede wszystkim gęsto zaludnionych miast nadmorskich.

Zalecenia dla podróżujących

Przed podróżą na Madagaskar należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, który udzieli informacji na temat zasad przygotowania się do wyjazdu. Wizyta u tego specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tyg. przed planowaną podróżą, co pozwoli na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Zapobieganie zachorowaniu w trakcie pobytu na Madagaskarze:

-        myj ręce i przestrzegaj zasad higieny (np. myj ręce z użyciem mydła lub roztworów alkoholowych),

-        używaj repelentów w celu uniknięcia pogryzienia przez pchły lub inne insekty np. komary,

-        unikaj kontaktu z gryzoniami oraz chorymi lub padłymi zwierzętami,

-        unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi lub osobami, które mogą mieć objawy wskazujące na dżumę,

-        unikaj przebywania w zatłoczonych miejscach, na terenach gdzie zgłaszano przypadki dżumy płucnej.

Postępowanie po możliwym narażeniu

W przypadku kontaktu z osobą chorą na dżumę lub po innym rodzaju narażenia wysokiego ryzyka (np. pogryzienie przez pchły lub kontakt z płynami ustrojowymi padłych lub chorych zwierząt), należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Po powrocie z podróży

Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i poinformować lekarza o przebytej podróży, jeśli ciągu 7 dni po powrocie wystąpią:

-        nagła gorączka z dreszczami

-        powiększone i bolesne węzły chłonne

-        objawy ze strony układu oddechowego takie jak kaszel, krwioplucie, skrócenie oddechu

-        nudności i wymioty

-        szybko pogarszający się ogólny stan zdrowia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: