Zobacz również

Informacja dla osób wyjeżdżających do Republiki Południowej Afryki - zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes jest bakterią mogącą wywoływać zatrucia pokarmowe nawet przy niskiej jej zawartości w produkcie. Do zakażenia pałeczkami Listeria monocytogenes najczęściej dochodzi drogą pokarmową, a nośnikiem zakażenia jest zanieczyszczona drobnoustrojami żywność lub woda. Produktami żywnościowymi wysokiego ryzyka są przede wszystkim produkty mleczne wytworzone z mleka niepasteryzowanego, miękkie sery, wędliny, lody, surowe warzywa, surowe owoce morza, skorupiaki i mięczaki.

Od 1 stycznia do 14 grudnia 2017r. w Republice Południowej Afryki odnotowano 603 przypadki zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes – siedmiokrotnie i dziesięciokrotnie więcej niż w latach poprzednich. Na podstawie badań ustalono, że przyczyną 74% zachorowań była eskspozycja na to samo źródło. Spośród wszystkich zachorowań 219 dotyczyło noworodków, a ponad 50 osób w wieku 60 lat i starszych. Do chwili obecnej źródło zachorowań nie zostało zidentyfikowane.

Ryzyko zakażenia objawowego u ludzi oraz jego przebieg w dużym stopniu zależne jest od  przynależności do grup podwyższonego ryzyka, do których zalicza się przede wszystkim osoby o osłabionej odporności – niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz pacjenci z HIV czy z chorobą nowotworową. U takich osób Listerioza może również występować w formie posocznicy, zakażenia  układu nerwowego lub lokalnych ropni.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: