Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami  dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

 

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni.

Decyzja o kwarantannie wynika z:

a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. (rozporządzenie Ministra Zdrowia)

b) decyzji wydawanej przez właściwego Inspektora Sanitarnego

a) W przypadku przekroczenia granicy – kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca przekroczenia granicy.

Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepidu.

b) W przypadku kwarantanny nakładanej przez sanepid – o jej nałożeniu informuje telefonicznie pracownik sanepidu. Podczas informacji o nałożeniu kwarantanny pracownik sanepidu informuje o dacie jej zakończenia.


Więcej informacji na stronie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/glowny-inspektorat-sanitarny-przypomina-zasady-dotyczace-opuszczania-kwarantanny/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl