Zobacz również

 

 

odnośnik do BIP

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Aktualności

Obowiązek przekazywania informacji konsumentom

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 1169/2011

28.10.2014 Dzień dla piersi

Zapraszamy na akcję profilatyczną i bezpłatne badania mammograficzne w Wejherowie

Żółty Tydzień

Komunikaty

PPIS w Wejherowie ostrzega przed ryzykiem zakażenia wirusem wścieklizny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie ostrzega przed ryzykiem zakażenia wirusem wścieklizny w związku decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie z dnia…

Mycie ząbków małych dzieci

Stanowisko GIS w sprawie mycia ząbków w przedszkolach

Ostrzegamy przed zakupem alkoholu niewiadomego pochodzenia

W związku z informacją o wprowadzeniu na rynek podrabianego alkoholu wyprodukowanego ze skażonego spirytusu,

Warto przeczytać

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w związku z licznymi sygnałami o przypadkach wszawicy przekazuje do wykorzystania informacje dotyczące objawów i zapobiegania wszawicy.
W ostatnich latach z niepokojem zauważamy rosnący opór rodziców wobec szczepień, które są najskuteczniejszą metodą ochronną dla dziecka przed chorobami zakaźnymi.
Żółta febra - zalecenia WHO dotyczące szczepień
Pałeczki Salmonella odkryte w 1885 r. przez amerykańskiego weterynarza Daniela E. Salmona wciąż stanowią jeden z najczęstszych czynników etiologicznych zatruć pokarmowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl