Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przedstawia opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wytyczne "w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach" - plik do pobrania tutaj.

Powyższe wytyczne powstały na podstawie opracowania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -  Państwowego Zakładu Higieny przygotowanego w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wytyczne te stanowią pomoc merytoryczną, dla osób prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej przy podejmowaniu stosownych działań w celu: zapewnienia właściwego funkcjonowania pływalni, zagwarantowania właściwej jakości wody w tych obiektach i zapewnienia użytkownikom bezpiecznej kąpieli.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl