ODRA  

Odra jest ostrą, wirusową i wysoce zaraźliwą chorobą zakaźną, przenoszoną głównie drogą kropelkową. Czas wylęgania wynosi najczęściej od 10 do 12 dni. Okres zaraźliwości zaczyna się na 5 dni przed wystąpieniem wysypki, a kończy 5 dni po jej wystąpieniu. W początkowej fazie pojawiają się takie objawy chorobowe jak: ból gardła, nieżyt nosa, katar, gorączka, złe samopoczucie, zapalenie spojówek, kaszel. Następnie pojawia się wysypka plamisto-grudkowa (nie pęcherzykowa), początkowo za uszami i na twarzy, następnie przesuwa się na tułów i kończyny. Powikłania w przebiegu odry występują często i mogą przebiegać pod postacią zapalenia ucha środkowego, zapalenia płuc, zapalenia mózgu lub opon mózgowo - rdzeniowych. Odległym powikłaniem (występującym średnio po 7 latach od przebycia choroby) jest podostre stwardniejące zapalenie mózgu, które nieuchronnie prowadzi do zgonu.

Szczepienia.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych obowiązkowym szczepieniom przeciw odrze, śwince i różyczce podlegają dzieci w 13-14 miesiącu życia (szczepienie podstawowe) oraz w 10 roku życia (szczepienia uzupełniające). W przypadku dorosłych szczepienia MMR zaleca się osobom, które nie były wcześniej szczepione, bądź nie wykonano pełnego cyklu szczepień, a także młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych.

Nadzór nad zachorowaniami na odrę.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad przypadkami odry. Lekarz rozpoznający/ podejrzewający zachorowanie na odrę ma obowiązek zgłoszenia tego faktu właściwemu (dla miejsca rozpoznania) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Od chorego pobiera się materiał do badań potwierdzających lub wykluczających zachorowanie.

Sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na odrę w Europie.

W 2014 roku na terenie Włoszech stwierdzono wystąpienie 1676 przypadków zachorowań na odrę, we Francji - 267 przypadków oraz w Czechach - 222 zachorowań. W chwili obecnej stwierdzono wystąpienie ponad 600 przypadków zachorowań, związanych z trwającą epidemią w Berlinie.

 Sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na odrę w powiecie wejherowskim - stan  na dzień 06.03.2015r.

Do chwili obecnej na terenie powiatu wejherowskiego nie odnotowano zachorowań na odrę.

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl