Jakość wody w kąpieliskach na terenie powiatu wejherowskiego

jeziorko.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255)jest zobowiązany do wydawania bieżącej oceny jakości wody do kąpieli w takich miejscach.

Wykaz nadzorowanych kąpielisk wraz z bieżącą oceną jakości wody:

1. Jezioro Żarnowieckie - Przystań w Nadolu (22.06. - 01.09.2019r.) - ocena 08/2019 z 11.07.2019r - woda przydatna do kąpieli.;

2. Jezioro Wysoka -  Wycztok (01.07. - 31.08.2019r.) - ocena 10/2019 z 19,07.2019r. - woda przydatna do kąpieli;

3. Kąpielisko morskie Lubiatowo pomiędzy wejściem na plaże nr 43 i 44 (01.07.-31.08.2019r.) - ocena 09/2019 z 19.07.2019r. - woda przydatna do kąpieli.

Wykaz nadzorowanych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wraz z bieżącą oceną jakości wody:

1. Jezioro Strzepcz - w miejscowości Strzepcz (15.07. - 13.08.2019r.) - ocena 07/2019 z 11.07.2019r - woda przydatna do kąpieli.;

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie ostrzega przed korzystaniem z kąpieli w przypadku zdarzeń mogących wpłynąć na zmiany jakości wody. Kąpieli należy unikać w szczególności w sytuacji:

  • Wystąpienia zakwitu sinicowego w postaci smug, kożucha, piany;
  • Rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego;
  • Obecności w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma, inne odpady - w ilości nie dającej się natychmiast usunąć

 

Wyżej wymienione miejsca są jedynymi miejscami, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nadzoruje jakość wody do kąpieli, natomiast pozostałe plaże nadmorskie i jeziora na terenie powiatu nie są objęte nadzorem sanitarnym. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wskazuje, że samoczynnie istniejące miejsca rekreacji wodnej mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób kąpiących się i funkcjonują z naruszeniem prawa.


Aktualne informacje o czynnych kąpieliskach na terenie m.in. województwa pomorskiego można znaleźć w serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

logo_serwis_kapieliskowy.jpgInformacje o jakości wody w basenach kąpielowych województwa pomorskiego

Na stronie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można znaleźć bieżący komunikat na ten temat czytaj.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl