Jakość wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych

do kąpieli na terenie powiatu wejherowskiego

Bieżące oceny jakości wody

zawiat.jpg

j.Zawiat - Bieszkowice
j.Strzepcz - Strzepcz
j. Wysoka - Kamień
m. Bałtyckie - Lubiatowo

 

Wyżej wymienione miejsca są jedynymi miejscami gdzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nadzoruje jakość wody do kąpieli, natomiast pozostałe plaże nadmorskie i jeziora na terenie nadzorowanego powiatu nie są objęte nadzorem sanitarnym.

UWAGA:

Samoczynnie istniejące miejsca rekreacji wodnej mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób kapiących się i funkcjonują z naruszeniem prawa.


Informacje o jakości wody w basenach kąpielowych województwa pomorskiego

 Na stronie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można znaleźć bieżący komunikat czytaj.

 

 

 

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi serwis kąpieliskowy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl