Jakość wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych

do kąpieli na terenie powiatu wejherowskiego

Bieżące oceny jakości wody

zawiat.jpg

j.Zawiat - Bieszkowice

w terminach:
06.07 - 08.07.2018, 12.07- 15.07.2018, 19.07- 22.07.2018, 26.07- 29.07.2018, 02.08 - 05.08.2018, 09.08 – 12.08.2018, 15.08 – 19.08.2018, 25.08- 26.08.2018

m.Bałtyckie - Stilo - wejście 51

w okresie od 25.07.2018r. do 18.08.2018r.

 

Wyżej wymienione miejsca są jedynymi miejscami gdzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nadzoruje jakość wody do kąpieli, natomiast pozostałe plaże nadmorskie i jeziora na terenie nadzorowanego powiatu nie są objęte nadzorem sanitarnym.

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli: nad m.Bałtyckim w miejscowości Lubiatowo i Szklana Huta oraz nad jeziorami: Strzepcz i Wysoka Wycztok utraciły  swój status i nie są już objęte nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

Samoczynnie istniejące miejsca rekreacji wodnej mogą stanowić zagrożenie zdrowotne dla osób kąpiących się i funkcjonują z naruszeniem prawa.

Uwaga

Aktualne informacje o czynnych kąpieliskach na terenie województwa pomorskiego można znaleźć na stronie serwis kąpieliskowy prowadzonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego


Informacje o jakości wody w basenach kąpielowych województwa pomorskiego

Na stronie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można znaleźć bieżący komunikat na ten temat czytaj.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl