PSSE Wejherowo :: Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzięcielec Dolny

KOMUNIKAT NR 3/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z
wodociągu  publicznego Dzięcielec Dolny (gm. Łęczyce)

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Dzięcielec Dolny (gm. Łęczyce) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli w ilości

 

Woda nie powinna stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

Woda z przedmiotowego wodociągu być używana do celów gospodarczo- sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań ,
mycie naczyń w zmywarkach itp.

Woda do spożycia przez ludzi
oraz do celów higienicznych (mycie zębów)
wymaga przegotowania.

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl