Komunikat w sprawie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Cedron” w Wejherowie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przekazuje informację Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o. o. z Gdyni, iż w związku z końcową fazą modernizacji stacji uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie zasilającej cały system wodociągowy miasta, nastąpić mogą zakłócenia w dostawie wody w całym mieście Wejherowie w dniach  8, 9, 10 kwietnia 2014r.

W tych dniach w godzinach nocnych mogą wystąpić lokalne spadki ciśnień oraz utrzymywać się miejscowe zmiany zabarwienia dostarczanej zimnej wody.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl