Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Archiwalne notatki dla mediów - wrzesień 2020

Aktualna informacja dla mediów 28-29.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 29 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 17 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 548 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 196 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 40 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 155 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 166 osób, a  3161 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3327 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12365 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9330 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  16104 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1143 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 29.09.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 5 osób
  • Gniewino 1 osoba
  • Linia 11 osób
  • Luzino 152 osoby
  • Łęczyce 20 osób
  • Reda 126 osób
  • Rumia 187 osób
  • Szemud 427 osób
  • Wejherowo miasto 131 osób
  • Wejherowo gmina 83 osoby
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 1 osoba
  • Luzino 17 osób
  • Łęczyce 1osoba
  • Reda  24 osoby
  • Rumia 37 osób
  • Szemud 10 osób
  • Wejherowo miasto 35 osoby
  • Wejherowo gmina 30 osoby

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  19 placówkach oświatowo wychowawczych są to:

 • 3 przedszkola
 • 11 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 45 nauczycieli, 202  uczniów i 2 pracowników administracyjno – gospodarczych.

Na  wniosek dyrektorów w dla 3 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym są to:

 • .Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 1 oddziału do 01 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Kielnie zdalne nauczanie dla 1 oddziału do 2 października 2020r

 

Aktualna informacja dla mediów 25-28.09.2020r.
Stan na godzinę 12.30

Informacja z dnia 28 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 36 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 531 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 179 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 37 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 141 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 918 osób, a 2409 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3327 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12214 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9214 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 28.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  15421 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1162 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 28.09.2020na godz 12.30:
  • Choczewo 12 osób
  • Gniewino 18 osób
  • Linia 63 osoby
  • Luzino 70 osób
  • Łęczyce 36 osób
  • Reda 161 osób
  • Rumia 225 osób
  • Szemud 135 osób
  • Wejherowo miasto 245 osób
  • Wejherowo gmina 197 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 1 osoba
  • Luzino 14 osób
  • Łęczyce 1osoba
  • Reda  24 osoby
  • Rumia 29 osób
  • Szemud 10 osób
  • Wejherowo miasto 35 osoby
  • Wejherowo gmina 27 osoby

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  18 placówkach oświatowo wychowawczych są to:

 • 3 przedszkola
 • 10 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 64 nauczycieli, 234  uczniów i 2 pracowników administracyjno – gospodarczych.

Na  wniosek dyrektorów w dla 6 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 9  Wejherowo - zdalne nauczanie dla klas od IV do VIII
   do 28 września 2020r.
 • Powiatowy Zespół Szkół  w Redzie - zdalne nauczenie dla 5 oddziałów do 28 września 2020r.
 • Powiatowy Zespół Szkól nr 1 w Wejherowie - zdalne nauczanie dla całej szkoły
        do 28 września 2020r.
 • Szkoła  Podstawowa w Niepoczołowicach - zdalne nauczenie dla 2 oddziałów  do 28 września 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 3 oddziałów: 2 oddziały do zdalne nauczenie do 28 września 2020r i 1 oddział zdalne nauczenie do 01 października 2020r.

Aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku i są aktualizowane codziennie o godzinie 10.30 

 http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty

 

       Aktualna informacja dla mediów 24-25.09.2020r.
Stan na godzinę 18.30

Informacja z dnia 25 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 10 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 495 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 144 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 30 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 113 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 30 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 187 osób, a 2409 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2596 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11923 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9016 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 25.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  15111 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1772 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 25.09.2020na godz 18.30:
  • Choczewo 12 osób
  • Gniewino 28 osób
  • Linia 131 osób
  • Luzino 94 osób
  • Łęczyce 28 osób
  • Reda 169 osób
  • Rumia 439 osób
  • Szemud 107 osób
  • Wejherowo miasto 343 osób
  • Wejherowo gmina 421 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Luzino 9 osób
  • Łęczyce 1
  • Reda  18 osób
  • Rumia 15 osób
  • Szemud 7 osób
  • Wejherowo miasto 27 osoby
  • Wejherowo gmina 13 osoby

 

Aktualna informacja dla mediów 23-24.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 24 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 20 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 485 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 136 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 31 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 104 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 160 osoby, a 2409 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2569 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11786 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8879 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 24.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  14759 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie  2446 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 24.09.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 18 osób
  • Gniewino 32 osób
  • Linia 121 osób
  • Luzino 246 osób
  • Łęczyce 23 osób
  • Reda 212 osób
  • Rumia 582 osób
  • Szemud 107 osób
  • Wejherowo miasto 361 osób
  • Wejherowo gmina 744 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 1 osoby
  • Luzino 11 osób
  • Łęczyce 1
  • Reda  20 osób
  • Rumia 26 osób
  • Szemud 9 osób
  • Wejherowo miasto 24 osoby
  • Wejherowo gmina 12 osoby

 

       Aktualna informacja dla mediów 22-23.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 23 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 465 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 153 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 31 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 121 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 170 osoby, a 2366 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2536 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11683 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8780 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 23.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie 14269 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie  2037 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 23.09.2020na godz 15.30:
  • Choczewo – 20 osób
  • Gniewino 11 osób
  • Linia 111 osób
  • Luzino 238 osób
  • Łęczyce 20 osób
  • Reda 194 osób
  • Rumia 520 osób
  • Szemud 86 osób
  • Wejherowo miasto 297 osób
  • Wejherowo gmina 529 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Luzino 14 osób
  • Łęczyce 1
  • Reda  20 osób
  • Rumia 33 osób
  • Szemud 11 osób
  • Wejherowo miasto 27 osoby
  • Wejherowo gmina 11 osoby

Aktualna informacja dla mediów 21-22.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 22 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 18 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 459 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 147  aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 30 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 116 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1889 osób, z czego 1610 osób zakończyło już kwarantannę, a 279 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 170 osoby, a 2366 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2536 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11578 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8691 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 22.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  12690 osób, z czego  11920 zakończyło kwarantannę, a  770  jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie  1049 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 22.09.2020na godz 10.30:
  • Choczewo – 5 osób
  • Gniewino 13 osoby
  • Linia 13 osób
  • Luzino 185 osób
  • Łęczyce 7 osób
  • Reda 148 osób
  • Rumia 202 osób
  • Szemud 71 osób
  • Wejherowo miasto 151 osób
  • Wejherowo gmina 254 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Luzino 10 osób
  • Łęczyce 1
  • Reda  11 osób
  • Rumia 37 osób
  • Szemud 11 osób
  • Wejherowo miasto 30 osoby
  • Wejherowo gmina 22 osoby

Aktualna informacja dla mediów 18-21.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 21 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 28 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 441 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 129  aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 27 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 101 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1873 osób, z czego 1609 osób zakończyło już kwarantannę, a  264 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 170 osoby, a 2366 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2536 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11473 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8597 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 21.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  12537 osób, z czego  11645 zakończyło kwarantannę, a  892 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1156 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 21.09.2020 na godz. 15.30:
  • Choczewo – 11 osób
  • Gniewino 30 osoby
  • Linia 12 osób
  • Luzino 166 osób
  • Łęczyce 15 osób
  • Reda 171 osób
  • Rumia 209 osób
  • Szemud 74 osób
  • Wejherowo miasto 156 osób
  • Wejherowo gmina 312 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Luzino 10 osób
  • Łęczyce 1
  • Reda  11 osób
  • Rumia 35 osób
  • Szemud 10 osób
  • Wejherowo miasto 30 osoby
  • Wejherowo gmina 10 osoby

Aktualna informacja dla mediów 17-18.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 18 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 413 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 101  aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 25 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 75 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1743 osób, z czego 1364 osób zakończyło już kwarantannę, a  379 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 63 osoby, a 2342 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2405 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11473 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8597 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 18.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 10284 osób, z czego  9856 zakończyło kwarantannę, a  428 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 807 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 18.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – 11 osób
  • Gniewino 32 osoby
  • Linia 7 osób
  • Luzino 71 osób
  • Łęczyce 15 osób
  • Reda 128 osób
  • Rumia 150 osób
  • Szemud 78 osób
  • Wejherowo miasto 128 osób
  • Wejherowo gmina 178 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Luzino 6 osób
  • Łęczyce 1
  • Reda 5 osoba
  • Rumia 24 osób
  • Szemud 10 osób
  • Wejherowo miasto 23 osoby
  • Wejherowo gmina 2 osoby

Aktualna informacja dla mediów 16-17.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 17 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 8 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 407 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 95 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 21 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 73 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1711 osób, z czego 1329 osób zakończyło już kwarantannę, a  382 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 63 osoby, a 2342 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2405 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11403 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8539 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 17.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 10165 osób, z czego  9753 zakończyło kwarantannę, a  412 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 794 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 17.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – 7 osób
  • Gniewino 32 osoby
  • Linia 6 osób
  • Luzino 84 osoby
  • Łęczyce 13 osób
  • Reda 125 osób
  • Rumia 148 osób
  • Szemud 73 osoby
  • Wejherowo miasto 128 osób
  • Wejherowo gmina 178 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Luzino 4 osoby
  • Reda 5 osoba
  • Rumia 25 osób
  • Szemud 10 osób
  • Wejherowo miasto 23 osoby
  • Wejherowo gmina 2 osoby

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

       Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 4  szkołach podstawowych tj.  w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi, Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie, Szkole Podstawowej  w Gowinie, Szkole Podstawowej w Luzinie oraz w 1 szkole ponadpodstawowej tj. w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.

       Potwierdzone przypadki zakażenia wirusem dotyczyły  uczniów w  4  placówkach oraz pracowników szkoły w 1  placówce.  W sumie dotyczyło to 4 uczniów i 2 pracowników szkoły. W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród uczniów objęliśmy kwarantanną osoby z bliskiej styczności tj. uczniów klasy do której uczęszczał zakażony uczeń oraz nauczycieli uczących
 w tej klasie.  Kwarantanną objęto w sumie 4 klasy w 4 placówkach, w 1 placówce kwarantanną i izolacją objęto 7 osób z personelu pomocniczego.

Łącznie od początku roku szkolnego 7  osób objęto izolacją domową,  a  399 osób objęto kwarantanną, wliczając w to uczniów i nauczycieli  z placówek spoza powiatu wejherowskiego. Na chwilę obecną w kwarantannie i izolacji przebywa 21 nauczycieli, 187 uczniów i 12 pracowników administracyjno – gospodarczych.

       W 3 szkołach na wniosek dyrektorów wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne nauczanie w 3 kasach objętych kwarantanna. Dodatkowo dla Powiatowego Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, wyrażono zgodę na zdalne nauczanie w klasie,  gdzie uczeń i wychowawca manifestowali objawy górnych dróg oddechowych i byli powiązani epidemiologicznie
  z dodatnim przypadkiem spoza szkoły

Aktualna informacja dla mediów 15-16.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 16 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 9 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 399 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 87 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 21 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 65 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1609 osób, z czego 1328 osób zakończyło już kwarantannę, a  281 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 63 osoby, a 2342 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2405 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11364 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8523 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 16.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 10067 osób, z czego  9738 zakończyło kwarantannę, a  329 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 610 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 16.09.2020 na godz. 15.30:
  • Choczewo – 3 osoby
  • Gniewino 13 osób
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 55 osób
  • Łęczyce 4 osoby
  • Reda 116 osób
  • Rumia 142 osoby
  • Szemud 57 osób
  • Wejherowo miasto 94 osoby
  • Wejherowo gmina 124 osoby

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Luzino 4 osoby
  • Reda 5 osoba
  • Rumia 20 osób
  • Szemud 8 osób
  • Wejherowo miasto 22 osoby
  • Wejherowo gmina 2 osoby

 

Aktualna informacja dla mediów 15.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 15 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 390 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 80 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 22 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 57 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 282 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1591 osób, z czego 1328 osób zakończyło już kwarantannę, a  263 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 57 osób, a 2341 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2398 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11292 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8466 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 15.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9835 osób, z czego  9611 zakończyło kwarantannę, a  224 jest nadal objętych kwarantanną.

 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 487 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – 3 osoby
  • Gniewino 16 osób
  • Linia 3 osoby
  • Luzino 38 osób
  • Łęczyce 2 osoby
  • Reda 85 osób
  • Rumia 128 osób
  • Szemud 53 osoby
  • Wejherowo miasto 80 osób
  • Wejherowo gmina 79 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 3 osoby
  • Luzino 3 osoby
  • Reda 1 osoba
  • Rumia 20 osób
  • Szemud 8 osób
  • Wejherowo miasto 19 osoby
  • Wejherowo gmina 3 osoby

Aktualna informacja dla mediów 11-14.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 14 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 15 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 384 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 74 aktywne przypadki Sars-CoV-2, z czego 20 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 53 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 282 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1589 osób, z czego 1325 osób zakończyło już kwarantannę, a  261 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 53 osób, a 2334 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2387 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11211 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8428 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 14.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9612 osób, z czego  9458 zakończyło kwarantannę, a  154 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 415 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – 2 osoby
  • Gniewino 19 osób
  • Linia 3 osoby
  • Luzino 25 osób
  • Łęczyce 2 osoby
  • Reda 46 osób
  • Rumia 117 osób
  • Szemud 56 osób
  • Wejherowo miasto 75 osób
  • Wejherowo gmina 70 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 3 osoby
  • Luzino 3 osoby
  • Reda 1 osoba
  • Rumia 20 osób
  • Szemud 7 osób
  • Wejherowo miasto 17 osoby
  • Wejherowo gmina 2 osoby 

Aktualna informacja dla mediów 10-11.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 11 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 369 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 70 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 18 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 68 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 251 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1509 osób, z czego 1311 osób zakończyło już kwarantannę, a 198 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 61 osób, a 2314 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2375 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11109 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8339 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 11.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9550 osób, z czego  9154 zakończyło kwarantannę, a  396 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 594  osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 11.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 19 osób
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 23 osoby
  • Łęczyce 2 osoby
  • Reda 52 osoby
  • Rumia 209 osób
  • Szemud 69 osób
  • Wejherowo miasto 154 osób
  • Wejherowo gmina 64 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 3 osoby
  • Reda 1 osoba
  • Rumia  20 osób
  • Szemud 13 osób
  • Wejherowo miasto 17 osób
  • Wejherowo gmina 10 osób

Aktualna informacja dla mediów 09-10.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 10  września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 365 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 87 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 68 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 250 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1487 osób, z czego 1311 osób zakończyło już kwarantannę, a 176 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 85 osób, a 2288 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2374 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11079 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8314 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 10.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9521 osób, z czego  9101 zakończyło kwarantannę, a  420 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 596  osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 10.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 17 osób
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 22 osoby
  • Łęczyce 2 osoby
  • Reda 60 osób
  • Rumia 200 osób
  • Szemud 73 osoby
  • Wejherowo miasto 148 osób
  • Wejherowo gmina 72 osoby

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 3 osoby
  • Reda 1 osoba
  • Rumia  20 osób
  • Szemud 13 osób
  • Wejherowo miasto 13 osób
  • Wejherowo gmina 12 osób

 

 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 1 osoba

 

Aktualna informacja dla mediów 08-09.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 09  września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 361 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 84 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 19 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 63 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 249 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1469 osoby, z czego 1311 osób zakończyło już kwarantannę, a 158 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 74 osób, a 2287 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2361 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10890 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8190 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 09.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9236 osoby, z czego 8834 zakończyło kwarantannę, a  402 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 560  osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 17 osób
  • Linia 1 osoba
  • Luzino 29 osób
  • Łęczyce 2 osoby
  • Reda 49 osób
  • Rumia 173 osoby
  • Szemud 70 osób
  • Wejherowo miasto 154 osoby
  • Wejherowo gmina 68 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 4 osoby
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 3 osoby
  • Reda 1 osoba
  • Rumia  16 osób
  • Szemud 11 osób
  • Wejherowo miasto 15 osób
  • Wejherowo gmina 11 osób

 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 1 osoba

 

Aktualna informacja dla mediów 07-08.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 08  września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 8 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 359 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 102 aktywne przypadki  Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 83 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 229 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1421  osoby, z czego 1305 osób zakończyło już kwarantannę, a 117 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 71 osób, a 2274 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2345 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10740  badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8124 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia 352 osoby – stan na dzień 08.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 9143 osoby, z czego 8791 zakończyło kwarantannę, a  jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 469 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 13 osób
  • Linia 1 osoba
  • Luzino 25 osób
  • Łęczyce 2 osoby
  • Reda 45 osób
  • Rumia 135 osób
  • Szemud 65 osób
  • Wejherowo miasto 114 osób
  • Wejherowo gmina 69 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 5 osób
  • Linia 3 osoby
  • Luzino 4 osoby
  • Reda 2 osoby
  • Rumia  17 osób
  • Szemud 15 osób
  • Wejherowo miasto 19 osób
  • Wejherowo gmina 18 osób

 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 1 osoba

 

Aktualna informacja dla mediów 04-07.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 07 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 6 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 351potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 94 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 18 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 74 osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 229 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1413 osoby, z czego 1305 osób zakończyło już kwarantannę, a 108 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 67 osób, a 2270 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2337 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10619 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8058 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 07.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8950 osoby, z czego 8671 zakończyło kwarantannę, a  279 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 387 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 07.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 17 osób
  • Linia 2 osoby
  • Luzino 26 osób
  • Łęczyce 8 osób
  • Reda 37 osób
  • Rumia 92 osoby
  • Szemud 64 osoby
  • Wejherowo miasto 71 osoby
  • Wejherowo gmina 70 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 5 osób
  • Linia 3 osoby
  • Luzino 4 osoby
  • Reda 2 osoby
  • Rumia  16 osób
  • Szemud 12 osób
  • Wejherowo miasto 17 osób
  • Wejherowo gmina 15 osób

 

 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 1 osoba

 

Aktualna informacja dla mediów 03-04.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 04 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 345 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 121 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 102 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 196 osoby w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1377 osoby, z czego 1289 osób zakończyło już kwarantannę, a 88 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 154 osób, a 2192 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2346 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10448 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7918 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 04.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8728 osoby, z czego 8527 zakończyło kwarantannę, a  201 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 289 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 04.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 6 osób
  • Linia 5 osób
  • Luzino 18 osób
  • Łęczyce 10 osób
  • Reda 29 osób
  • Rumia 66 osób
  • Szemud 63 osoby
  • Wejherowo miasto 46 osób
  • Wejherowo gmina 46 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 8 osób
  • Linia 3 osoby
  • Luzino 5 osób
  • Reda 5 osób
  • Rumia  20 osób
  • Szemud 19 osób
  • Wejherowo miasto 19 osób
  • Wejherowo gmina 23 osób

 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 4 osoby
  • ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób
  • ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 3 osoby
  • ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 19 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 02-03.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

 

Informacja z dnia 03 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 5 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 343 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 146 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 16 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 128 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 169 osoby w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1374 osoby, z czego 1140 osób zakończyło już kwarantannę, a 234 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 160 osób, a 2186 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2346 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10313 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7855 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 03.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8662 osoby, z czego 8507 zakończyło kwarantannę, a  155 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 389 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 03.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 10 osób
  • Linia 9 osób
  • Luzino 23 osoby
  • Łęczyce 9 osób
  • Reda 36 osób
  • Rumia  97 osób
  • Szemud 73 osoby
  • Wejherowo miasto 74 osoby
  • Wejherowo gmina 58 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Choczewo 1 osoba
  • Gniewino 10 osób
  • Linia 4 osoby
  • Luzino 8 osób
  • Łęczyce 1 osoba
  • Reda 8 osób
  • Rumia  25 osób
  • Szemud 20 osób
  • Wejherowo miasto 23 osoby
  • Wejherowo gmina 28 osób
 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 13 osób
  • ognisko związane ze sklepem optycznym – 1 osoby
  • ognisko związane z obozem dla dzieci – 1 osoby
  • ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 10 osób
  • ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 6 osób
  • ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób 

 

Aktualna informacja dla mediów 01-02.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

 

Informacja z dnia 02 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 9 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 338 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 166 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 16 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 148 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 144 osoby w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1352 osoby, z czego 1121 osób zakończyło już kwarantannę, a 231 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 135 osób, a 2186 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2321 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10205 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7821 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 02.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8579 osoby, z czego 8301 zakończyło kwarantannę, a  278 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 509 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 02.09.2020 na godz. 10.30:

  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 20 osób
  • Linia 12 osób
  • Luzino 32 osoby
  • Łęczyce 15 osób
  • Reda 46 osób
  • Rumia  123 osoby
  • Szemud 85 osób
  • Wejherowo miasto 88 osób
  • Wejherowo gmina 88 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Choczewo 1 osoba
  • Gniewino 8 osób
  • Linia 4 osoby
  • Luzino 9 osób
  • Łęczyce 1 osoba
  • Reda 21 osób
  • Rumia  29 osób
  • Szemud 21 osób
  • Wejherowo miasto 27 osób
  • Wejherowo gmina 27 osób
 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko rodzinne w gm. Reda – 5 osób
  • ognisko związane z weselem w pow. Kartuskim – 3 osoby
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 17 osób
  • ognisko związane ze sklepem optycznym – 2 osoby
  • ognisko związane z obozem dla dzieci – 2 osoby
  • ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób
  • ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 7 osób
  • ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 01-02.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 02 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 9 nowych  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 338 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 166 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 16 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 148 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 144 osoby w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1352 osoby, z czego 1121 osób zakończyło już kwarantannę, a 231 osób jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 135 osób, a 2186 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2321 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10205 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7821 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 02.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8579 osoby, z czego 8301 zakończyło kwarantannę, a  278 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 509 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 02.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 20 osób
  • Linia 12 osób
  • Luzino 32 osoby
  • Łęczyce 15 osób
  • Reda 46 osób
  • Rumia  123 osoby
  • Szemud 85 osób
  • Wejherowo miasto 88 osób
  • Wejherowo gmina 88 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Choczewo 1 osoba
  • Gniewino 8 osób
  • Linia 4 osoby
  • Luzino 9 osób
  • Łęczyce 1 osoba
  • Reda 21 osób
  • Rumia  29 osób
  • Szemud 21 osób
  • Wejherowo miasto 27 osób
  • Wejherowo gmina 27 osób
 •  Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko rodzinne w gm. Reda – 5 osób
  • ognisko związane z weselem w pow. Kartuskim – 3 osoby
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 17 osób
  • ognisko związane ze sklepem optycznym – 2 osoby
  • ognisko związane z obozem dla dzieci – 2 osoby
  • ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób
  • ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 7 osób
  • ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 31.08-01.09.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 01 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 329 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 160 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 141 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 141 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1329 osób, z czego 1096 osób zakończyło już kwarantannę, a 233 osoby jest obecnie objętych kwarantanną.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 131 osób, a 2186 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2317 osoby).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10045 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7899 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8502 osoby, z czego 8216 zakończyło kwarantannę, a  286 jest nadal objętych kwarantanną.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 519 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 01.09.2020 na godz. 10.30:
  • Choczewo – nie ma osób w kwarantannie
  • Gniewino 25 osób
  • Linia 14 osób
  • Luzino 31 osób
  • Łęczyce 15 osób
  • Reda 62 osoby
  • Rumia  123 osób
  • Szemud 87 osób
  • Wejherowo miasto 82 osoby
  • Wejherowo gmina 80 osób

 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Choczewo 1 osoba
  • Gniewino 5 osób
  • Linia 4 osoby
  • Luzino 8 osób
  • Łęczyce 1 osoba
  • Reda 21 osób
  • Rumia  30 osób
  • Szemud 16 osób
  • Wejherowo miasto 27 osób
  • Wejherowo gmina 28 osób

 • Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:
  • ognisko rodzinne w gm. Reda – 5 osób
  • ognisko związane z weselem w pow. Kartuskim – 3 osoby
  • ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 17 osób
  • ognisko związane ze sklepem optycznym – 2 osoby
  • ognisko związane z obozem dla dzieci – 2 osoby
  • ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób
  • ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 7 osób
  • ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl