Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku i są aktualizowane codziennie o godzinie 10.30

 http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty 

 

       Aktualna informacja dla mediów 14-15.10.2020r.
Stan na godzinę 17.00

Informacja z dnia 15 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 26 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 934 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 415 aktywnych przypadków Sars-CoV-2  z czego 49 osób jest hospitalizowanych, 1 osoba przebywa w izolatorium, pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 472 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Od poprzedniego raportu potwierdzono kolejne dwa 2 zgonów łącznie potwierdzono 47 zgonów .
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 15075  badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
  •  Łączna liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – systemie EWP wpisano  łącznie  22003 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 2102 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.10.2020:
  • Choczewo – 29
  • Gniewino – 164
  • Linia – 150
  • Luzino – 168
  • Łęczyce – 70
  • Reda – 213
  • Rumia – 305
  • Szemud – 224
  • Wejherowo miasto – 367
  • Wejherowo gmina – 412
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 504 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.10.2020:
  • Choczewo – 4
  • Gniewino – 16
  • Linia – 23
  • Luzino – 37
  • Łęczyce – 14
  • Reda – 55
  • Rumia – 89
  • Szemud – 110
  • Wejherowo miasto – 99
  • Wejherowo gmina - 57

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 37 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 23 szkoły podstawowe
 • 8 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 77 nauczycieli, 598 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r..
 • Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla całej szkoły 17 października 2020
 • Szkoła Podstawowa w Linii – zdalne nauczanie dla całej szkoły do dnia 19 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 12 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

            Informacja o ognisku zakażeń: Domu Opieki Społecznej w Wejherowie

7 zakażonych pensjonariusz oraz 4 osoby zakażone wśród personelu.

       Aktualna informacja dla mediów 13-14.10.2020r.
Stan na godzinę 11.30

Informacja z dnia 14 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 18 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 908 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 453 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 50 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, pozostałe osoby z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 410 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Od poprzedniego raportu potwierdzono kolejnych 5 zgonów pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie w sumie 10 zgonów
  •  Łącznie potwierdzono 45 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym2 osoby, a  4739 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4741 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14910 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10862 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 14.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  21485 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1856 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.10.2020:
  • Choczewo – 26
  • Gniewino – 106
  • Linia – 128
  • Luzino – 121
  • Łęczyce – 72
  • Reda – 189
  • Rumia – 276
  • Szemud – 254
  • Wejherowo miasto – 339
  • Wejherowo gmina – 346
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 472 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 14.10.2020:
  • Choczewo – 6
  • Gniewino – 16
  • Linia – 18
  • Luzino – 29
  • Łęczyce – 15
  • Reda – 54
  • Rumia – 87
  • Szemud – 111
  • Wejherowo miasto – 82
  • Wejherowo gmina - 54

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w 37 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 23 szkoły podstawowe
 • 8 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 88 nauczycieli, 472 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r..
 • Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla całej szkoły 17 października 2020
 • Szkoła Podstawowa w Linii – zdalne nauczanie dla całej szkoły do dnia 19 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 10 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim. 

Informacja o ognisku zakażeń: Domu Opieki Społecznej w Wejherowie

 7 zakażonych pensjonariusz oraz 3 osoby zakażone wśród personelu.

       Aktualna informacja dla mediów 12-13.10.2020r.
Stan na godzinę 11.30

Informacja z dnia 13 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 50 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 889 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 439 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 51 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 387 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 410 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Potwierdzono w sumie 5 zgonów pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.
  •  Łącznie potwierdzono 40 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym2 osoby, a  4739 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4741 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14720 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10738 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 13.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  20908 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1612 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 13.10.2020:
  • Choczewo – 20
  • Gniewino – 67
  • Linia – 114
  • Luzino – 102
  • Łęczyce – 72
  • Reda – 177
  • Rumia – 234
  • Szemud – 242
  • Wejherowo miasto – 268
  • Wejherowo gmina – 316
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 430 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 13.10.2020:
  • Choczewo – 5
  • Gniewino – 14
  • Linia – 15
  • Luzino – 26
  • Łęczyce – 15
  • Reda – 50
  • Rumia – 75
  • Szemud – 110
  • Wejherowo miasto – 72
  • Wejherowo gmina - 48

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  36 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 22 szkół podstawowych
 • 8 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 90 nauczycieli, 425 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r..
 • Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla 4 oddziałów do dnia 16.pażdziernika 2020

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 5 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

       Aktualna informacja dla mediów 11-12.10.2020r.
Stan na godzinę 12.30

Informacja z dnia 12 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 12 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 839 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 389 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 51 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 337 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 410 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Potwierdzono w sumie 5 zgonów pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.
  •  Łącznie potwierdzono 40 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym117 osób, a  4624 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4741 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14567 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10626 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 12.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  20463 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1752 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 12.10.2020:
  • Choczewo – 17
  • Gniewino – 154
  • Linia – 114
  • Luzino – 119
  • Łęczyce – 64
  • Reda – 291
  • Rumia – 253
  • Szemud – 248
  • Wejherowo miasto – 262
  • Wejherowo gmina – 230
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 415 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 12.10.2020:
  • Choczewo – 4
  • Gniewino – 10
  • Linia – 13
  • Luzino – 30
  • Łęczyce – 15
  • Reda – 52
  • Rumia – 73
  • Szemud – 108
  • Wejherowo miasto – 65
  • Wejherowo gmina - 45

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  34 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 20 szkół podstawowych
 • 8 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 75 nauczycieli, 382 uczniów i 6 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 4 oddziałów do 12 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 12 października 2020r. i dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r.
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kostkowie - zdalne nauczanie dla 5 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Szkoła Podstwoiwa w Gowinie – zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 16 października 2020
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – zdalne nauczanie dla 4 oddziałów do dnia 16.pażdziernika 2020

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo

88 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 5 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

       Aktualna informacja dla mediów 10-11.10.2020r.
Stan na godzinę 12.30

Informacja z dnia 11 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 38 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. 
 • W sumie od początku epidemii jest 827 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 378 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 49 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 328 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową
 • Łącznie 410 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
 • Potwierdzono w sumie 5 zgonów pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie (2 nowe od poprzedniego raportu).
 • Łącznie potwierdzono 39 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 171 osób, a  4570 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4741 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14382 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10554 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 11.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  20279 osób.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1691 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 11.10.2020:
  • Choczewo – 13
  • Gniewino – 240
  • Linia – 86
  • Luzino – 113
  • Łęczyce – 53
  • Reda – 317
  • Rumia – 290
  • Szemud – 156
  • Wejherowo miasto – 217
  • Wejherowo gmina – 206
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 388 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 11.10.2020:
  • Choczewo – 4
  • Gniewino – 10
  • Linia – 12
  • Luzino – 27
  • Łęczyce – 12
  • Reda – 48
  • Rumia – 67
  • Szemud – 105
  • Wejherowo miasto – 59
  • Wejherowo gmina - 44

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  34 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 20 szkół podstawowych
 • 8 szkół ponadpodstawowych

 Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 95 nauczycieli, 446 uczniów i 8 pracowników administracyjno – gospodarczych. 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 4 oddziałów do 12.10.2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 12 października 2020r. i dla 12 dzieci do dnia 16.10.2020r.
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kostkowie - zdalne nauczanie dla 5 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Ponadto czekamy na wnioski o opinię na nauczanie zdalne dla klas dla SP Gowino oraz PZS nr 4 w Wejherowie

 

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo 

79 zakażonych pensjonariuszy, w tym 12 jest w szpitalu, a 5 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

   

   Aktualna informacja dla mediów 09-10.10.2020r.
Stan na godzinę 11.30

Informacja z dnia 10 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 33 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. 
 • W sumie od początku epidemii jest 789 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 371 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 54 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 316 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 381 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Potwierdzono 3 zgony pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.
  • Łącznie potwierdzono 37 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 526 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 5070 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 14155 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10436 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 10.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  19911 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1614 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 10.10.2020:
  • Choczewo – 17
  • Gniewino – 138
  • Linia – 12
  • Luzino – 102
  • Łęczyce – 57
  • Reda – 303
  • Rumia – 427
  • Szemud – 169
  • Wejherowo miasto – 201
  • Wejherowo gmina - 188
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 359 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 10.10.2020:
  • Choczewo – 5
  • Gniewino – 9
  • Linia – 10
  • Luzino – 24
  • Łęczyce – 9
  • Reda – 50
  • Rumia – 63
  • Szemud – 103
  • Wejherowo miasto – 42
  • Wejherowo gmina - 44 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  32 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 19 szkół podstawowych
 • 7 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 91 nauczycieli, 417 uczniów i 10 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października 2020r. , dla 4 oddziałów do 12.10.2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 16 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kostkowie - zdalne nauczanie dla 5 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo 

79 zakażonych pensjonariuszy, w tym 12 jest w szpitalu, a 3 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.


       Aktualna informacja dla mediów 08-09.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 09 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 86 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. 
 • W sumie od początku epidemii jest 756 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 338 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 47 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 290 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 381 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Potwierdzono 3 zgony pensjonariuszy Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.
  • Łącznie potwierdzono 37 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 431 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4975 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13756 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10217 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 09.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  19798 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1866 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.10.2020 na godz 15.30:
  • Choczewo – 20
  • Gniewino – 140
  • Linia – 17
  • Luzino – 113
  • Łęczyce – 64
  • Reda – 377
  • Rumia – 436
  • Szemud – 192
  • Wejherowo miasto – 225
  • Wejherowo gmina - 282
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 381 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.10.2020 na godz 15.30:
  • Choczewo – 4
  • Gniewino – 10
  • Linia – 9
  • Luzino – 25
  • Łęczyce – 10
  • Reda – 50
  • Rumia – 68
  • Szemud – 110
  • Wejherowo miasto – 47
  • Wejherowo gmina - 48

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  31 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 5 przedszkoli
 • 19 szkół podstawowych
 • 6 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 80 nauczycieli, 386 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października 2020r. , dla 4 oddziałów do 12.10.2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 16 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kostkowie - zdalne nauczanie dla 5 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo 

78 zakażonych pensjonariuszy, w tym 10 jest w szpitalu, a 3 zmarło (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

Aktualna informacja dla mediów 07-08.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 08 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 10 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. 
 • W sumie od początku epidemii jest 670 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 256 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 45 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 210 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 381 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Potwierdzono 1 zgon pensjonariusza Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.
  • Łącznie potwierdzono 33 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 429 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4973 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13756 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10217 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 08.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  19283 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1618 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.10.2020 na godz 15.30:
  • Choczewo – 15 
  • Gniewino – 89
  • Linia – 15
  • Luzino – 106
  • Łęczyce – 55
  • Reda – 343
  • Rumia – 358
  • Szemud – 198
  • Wejherowo miasto – 172
  • Wejherowo gmina - 267
  • Liczba osób obecnie objętych izolacją (łącznie 1618 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.10.2020 na godz 15.30:
  • Choczewo – 2
  • Gniewino – 7
  • Linia – 7
  • Luzino – 25
  • Łęczyce – 9
  • Reda – 49
  • Rumia – 63
  • Szemud – 98
  • Wejherowo miasto – 38
  • Wejherowo gmina - 38

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  30 placówkach oświatowo - wychowawczych, w tym:

 • 1 żłobek
 • 4 przedszkola
 • 19 szkół podstawowych
 • 6 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 70 nauczycieli, 334 uczniów i 9 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października 2020r. , dla 4 oddziałów do 12.10.2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 16 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne nauczanie dla 6 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kostkowie - – zdalne nauczanie dla 5 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo – aktualny stan podany zostanie jutro.

28 zakażonych pensjonariuszy w tym 5 jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

 

       Aktualna informacja dla mediów 06-07.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

 

Informacja z dnia 07 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 5 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. 
 • W sumie od początku epidemii jest 660 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 273 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 44 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 228 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
  • Łącznie 354 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
  • Potwierdzono 1 zgon pensjonariusza Centrum Rehabilitacji w Koleczkowie.
  • Łącznie potwierdzono 33 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
  • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 437 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4981 osób).
  • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13389 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 10065 ujemnych wyników.
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 07.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  18499 osób.
  • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1067 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 07.10.2020 na godz 15.30: 

 

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

 

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  26 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

 

 • 4 przedszkola
 • 16 szkół podstawowych
 • 6 szkół ponadpodstawowych

 

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 58 nauczycieli, 271 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

 

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 12 października 2020r.
 • Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Placówek Kształcenia Specjalnego – zdalne naucza dla 9 oddziałów do dnia 12 października 2020r.

 

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

 

9 zakażonych pensjonariuszy w tym  5  jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.


Aktualna informacja dla mediów 05-06.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 06 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 4 nowe  potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 655 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 292 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 42 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 250 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
 • Łącznie potwierdzono 32 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym34 osób, a  4544 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4578 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13286 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9971 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 06.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  18264 osób.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1223 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 06.10.2020na godz 15.30
 • Choczewo 9 osób
 • Gniewino 16 osób
 • Linia 16 osób
 • Luzino 79 osób
 • Łęczyce 41 osób
 • Reda 239 osób
 • Rumia 213 osób
 • Szemud 266 osób
 • Wejherowo miasto 136 osób
 • Wejherowo gmina 208 osób

Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

 • Choczewo 1 osoba
 • Gniewino 4 osoby
 • Linia 1 osoba
 • Luzino 22 osoby
 • Łęczyce 6 osób
 • Reda  37 osób
 • Rumia 52 osoby
 • Szemud 34 osoby
 • Wejherowo miasto 53 osoby
 • Wejherowo gmina 40 osób

  Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  24 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

 • 4 przedszkola
 • 15 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 35 nauczycieli, 265 uczniów i 12 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi  - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 09 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 09 października 2020r.
 • Prywatna Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie - zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 09 października
 • Przedszkole Samorządowe w Bolszewie - zdalne nauczenie dla jednego oddziału przedszkolnego do 09 października

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

7 zakażonych pensjonariuszy w tym 2 jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 10 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 2 osoby zamieszkałe w pow. Kartuskim.

       Aktualna informacja dla mediów 03-05.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 05 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 28 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 651 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 289 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 43 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 246 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym585 osób, a  3470 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4055 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13179 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9888 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 05.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  17784 osób.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1138 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 05.10.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 7 osób
  • Gniewino 16 osób
  • Linia 9 osób
  • Luzino 84 osoby
  • Łęczyce 54 osoby
  • Reda 185 osób
  • Rumia 208 osób
  • Szemud 209 osób
  • Wejherowo miasto 145 osób
  • Wejherowo gmina 221 osób

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  22 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

 • 3 przedszkola
 • 14 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 30 nauczycieli, 232 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 05 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 05 października 2020r.
 • Przywitana Szkoła Podstawowa w Redzie - zdalne nauczanie dla 9 oddziałów do dnia 09 października
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie zdalne nauczanie dla 17 oddziałów do dnia 09 października


  Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

4 zakażonych pensjonariuszy w tym 2 jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 8 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 1 zamieszkała w pow. Kartuskim.

       Aktualna informacja dla mediów 02-03.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 03 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 32 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 623 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 261 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 42 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, 1 osoba przebywa w izolatorium, a 218 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym621 osób, a  3430 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 4051 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 13037 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9780 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 03.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  17396 osób.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1067 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 03.10.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 6 osób
  • Gniewino 4 osoby
  • Linia 14 osób
  • Luzino 67 osoby
  • Łęczyce 43 osoby
  • Reda 138 osób
  • Rumia 159 osób
  • Szemud 289 osób
  • Wejherowo miasto 130 osoby
  • Wejherowo gmina 219 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Choczewo 1 osoba
  • Gniewino 2 osoba
  • Linia 1 osoba
  • Luzino 18 osób
  • Łęczyce 6 osoby
  • Reda  30 osoby
  • Rumia 37 osób
  • Szemud 29 osób
  • Wejherowo miasto 34 osoby
  • Wejherowo gmina 19 osoby

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  22 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

 • 3 przedszkola
 • 14 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 57 nauczycieli, 424 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla 1 klasy do 05 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 05 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

4 zakażonych pensjonariuszy w tym 2 jest w szpitalu (ze 128 przebywających w ośrodku), 8 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – w tym 1 zamieszkała w pow. Kartuskim.


       Aktualna informacja dla mediów 01-02.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 02 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 15 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 591 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 229 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 40 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 189 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym495 osób, a  3310 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3805 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12803 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9635 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 02.10.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  17323 osób.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1419 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 02.10.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 6 osób
  • Gniewino 4 osoby
  • Linia 17 osób
  • Luzino 79 osoby
  • Łęczyce 40 osoby
  • Reda 149 osób
  • Rumia 174 osób
  • Szemud 588 osób
  • Wejherowo miasto 127 osoby
  • Wejherowo gmina 235 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Choczewo 1 osoba
  • Gniewino 1 osoba
  • Luzino 16 osób
  • Łęczyce 5 osoby
  • Reda  26 osoby
  • Rumia 31 osób
  • Szemud 30 osób
  • Wejherowo miasto 30 osoby
  • Wejherowo gmina 17 osoby

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  22 placówkach oświatowo wychowawczych, w tym:

 • 3 przedszkola
 • 14 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 53 nauczycieli, 412 uczniów i 9 pracowników administracyjno – gospodarczych.

W chwili obecnej, po wydaniu na wniosek dyrektorów szkół pozytywnej opinii sanitarnej na zdalne nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym, zdalne nauczanie trwa w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Kielnie - zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 02 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 05 października 2020r.

Informacja o ognisku zakażeń: Centrum Rehabilitacji, Koleczkowo:

3 zakażonych pensjonariuszy (ze 128 przebywających w ośrodku), 6 osób zakażonych wśród personelu (na 30 osób pracujących) – 5 z terenu powiatu wejherowskiego, 1 zamieszkała w pow. Kartuskim.


       Aktualna informacja dla mediów 30.09-01.10.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 01 października 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 12 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 576 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 214 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 40 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 174 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 331 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym501 osób, a  3268 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3769 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12623 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9530 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.010.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  16999 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1776 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 01.10.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 6 osób
  • Gniewino 3 osoby
  • Linia 14 osób
  • Luzino 182 osoby
  • Łęczyce 37 osoby
  • Reda 139 osób
  • Rumia 249 osób
  • Szemud 726 osób
  • Wejherowo miasto 165 osoby
  • Wejherowo gmina 255 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 1 osoba
  • Luzino 18 osób
  • Łęczyce 3osoby
  • Reda  24 osoby
  • Rumia 37 osób
  • Szemud 16 osób
  • Wejherowo miasto 44 osoby
  • Wejherowo gmina 31 osoby

Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  20 placówkach oświatowo wychowawczych:

 • 3 przedszkola
 • 12 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 50 nauczycieli, 387 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

Na  wniosek dyrektorów w dla 4 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne  nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym:

 • .Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 1 oddziału do dnia 01 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Kielnie - zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 02 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 2 oddziałów do dnia 05 października 2020r.

Aktualna informacja dla mediów 29-30.09.2020r.
Stan na godzinę 15.30

Informacja z dnia 30 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 16 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie od początku epidemii jest 564 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 212 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 41 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 170 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa w izolacji domowej, a 1 osoba przebywa
   w izolatorium
  . Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.
 • Łącznie 321 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 31 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym369 osób, a  3161 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 3530 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 12469 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 9422 ujemnych wyników.
 • liczba osób poddanych kwarantannie domowej i izolacji na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie oraz objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 30.09.2020r.: w systemie EWP wpisano  łącznie  16664 osób
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 1536 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 30.09.2020na godz 15.30:
  • Choczewo 7 osób
  • Gniewino 3 osoby
  • Linia 18 osób
  • Luzino 181 osoby
  • Łęczyce 33 osoby
  • Reda 138 osób
  • Rumia 231 osób
  • Szemud 691 osób
  • Wejherowo miasto 143 osoby
  • Wejherowo gmina 91 osób
 • Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:
  • Gniewino 1 osoba
  • Luzino 18 osób
  • Łęczyce 3osoby
  • Reda  24 osoby
  • Rumia 37 osób
  • Szemud 14 osób
  • Wejherowo miasto 42 osoby
  • Wejherowo gmina 31 osoby

 Informacja dotycząca uczniów i szkół:

Na terenie powiatu wejherowskiego  od rozpoczęcia roku szkolnego zakażenie koronawirusem wykryto w  20 placówkach oświatowo wychowawczych:

 • 3 przedszkola
 • 12 szkół podstawowych
 • 5 szkół ponadpodstawowych

Na chwilę obecną na kwarantannie i izolacji przebywa 49 nauczycieli, 336 uczniów i 11 pracowników administracyjno – gospodarczych.

Na  wniosek dyrektorów w dla 4 szkół wydano pozytywną opinie sanitarną na zdalne   nauczanie w klasach objętych kwarantanna i nadzorem epidemiologicznym:

 • .Szkoła Podstawowa w Bojanie - zdalne nauczenie dla całej szkoły do 02 października 2020r.
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - zdalne nauczenie dla 1 oddziału do dnia 01 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Kielnie - zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia  02 października 2020r.
 • Szkoła Podstawowa w Orlu - zdalne nauczanie dla 1 oddziału do dnia 05 października 2020r.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl