Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Archiwalne wiadomości przekazane dla mediów

w miesiącu czerwcu 2020r.

 

Aktualna informacja dla mediów 29-30.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 30 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 118 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 2 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 41 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 2 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 36 osób, a 1660 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1696 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5089 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4488 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 30.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4425 osób, z czego 4250 zakończyło kwarantannę, a  175 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 180 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 30.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 9 osób
 • Gniewino 4 osoby
 • Linia 13 osób
 • Luzino 7 osób
 • Łęczyce 4 osoby
 • Reda 16 osób
 • Rumia  29 osób
 • Szemud 47 osób
 • Wejherowo miasto 27 osób
 • Wejherowo gmina 24 osoby

Aktualna informacja dla mediów 26-29.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 29 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 118 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 2 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 41 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 2 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 31 osób, a 1657 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1688 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5065 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4478 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 29.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4401 osób, z czego 4225 zakończyło kwarantannę, a  176 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 181 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 29.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 9 osób
 • Gniewino 4 osoby
 • Linia 13 osób
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 18 osób
 • Rumia  29 osób
 • Szemud 47 osób
 • Wejherowo miasto 26 osób
 • Wejherowo gmina 22 osób

Aktualna informacja dla mediów 25-26.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 26 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 117 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 3 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 40 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 3 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1643 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1684 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5032 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4443 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 26.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4319 osób, z czego 4176 zakończyło kwarantannę, a  144 jest nadal objętych kwarantanną.

 Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 149 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 26.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 9 osób
 • Gniewino 1 osoby
 • Linia 5 osób
 • Luzino 5 osób
 • Łęczyce 5 osób
 • Reda 16 osób
 • Rumia  28 osób
 • Szemud 38 osób
 • Wejherowo miasto 25 osób
 • Wejherowo gmina 19 osób


Aktualna informacja dla mediów 24-25.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 25 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 116 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 4 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 39 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 4 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 555 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 5 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1642 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1683 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 5014 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4425 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 25.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4297 osób, z czego 4150 zakończyło kwarantannę, a  147 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 152 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 25.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 9 osób
 • Gniewino 1 osoby
 • Linia 4 osoby
 • Luzino 8 osób
 • Łęczyce 2 osoby
 • Reda 17 osób
 • Rumia  29 osób
 • Szemud 39 osób
 • Wejherowo miasto 25 osób
 • Wejherowo gmina 18 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 23-24.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 24 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 116 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 4 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 39 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 4 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 553 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 7 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 37 osób, a 1634 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1671 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4998 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4406 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 24.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4269 osób, z czego 4122 zakończyło kwarantannę, a  147 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 154 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 24.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 14 osób
 • Gniewino 2 osoby
 • Linia 4 osoby
 • Luzino 9 osób
 • Łęczyce 2 osoby
 • Reda 17 osób
 • Rumia  26 osób
 • Szemud 39 osób
 • Wejherowo miasto 22 osoby
 • Wejherowo gmina 19 osób

Aktualna informacja dla mediów 22-23.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 23 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 115 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 4 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 3 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 39 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 4 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 553 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 7 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1621 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1662 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4981 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4339 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 23.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4254 osób, z czego 4110 zakończyło kwarantannę, a  144 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 151 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 23.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 14 osób
 • Gniewino 2 osoby
 • Linia 4 osoby
 • Luzino 9 osób
 • Łęczyce 2 osoby
 • Reda 18 osób
 • Rumia  26 osób
 • Szemud 36 osób
 • Wejherowo miasto 23 osoby
 • Wejherowo gmina 17 osób

Aktualna informacja dla mediów 19-22.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 22 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 115 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 4 osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 3 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 39 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 4 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 560 osób, z czego 553 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 7 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 35 osób, a 1619 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1654 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4949 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4333 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 22.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4228 osób, z czego 4090 zakończyło kwarantannę, a  138 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 145 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 22.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 14 osób
 • Gniewino 2 osoby
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 7 osób
 • Łęczyce 4 osoby
 • Reda 18 osób
 • Rumia  21 osób
 • Szemud 37 osób
 • Wejherowo miasto 22 osoby
 • Wejherowo gmina 17 osób

Aktualna informacja dla mediów 18-19.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 19 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 114 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 5 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 3 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 38 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 5 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 549 osób, z czego 543 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 6 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 41 osób, a 1611 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1652 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4875 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4259 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 19.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4156 osób, z czego 4015 zakończyło kwarantannę, a  141 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 147 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 19.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 2 osoby
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 12 osób
 • Łęczyce 6 osób
 • Reda 19 osób
 • Rumia  23 osób
 • Szemud 27 osób
 • Wejherowo miasto 24 osoby
 • Wejherowo gmina 21 osób

Aktualna informacja dla mediów 17-18.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

 Informacja z dnia 18 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 113 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 6 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 3 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 37 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 6 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 549 osób, z czego 540 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 9 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 27 osób, a 1617 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1644 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4827 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4223 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 18.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4115 osób, z czego 3969 zakończyło kwarantannę, a  146 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 155 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 18.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 2 osoby
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 12 osób
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 19 osób
 • Rumia  33 osób
 • Szemud 27 osób
 • Wejherowo miasto 20 osób
 • Wejherowo gmina 21 osób


Aktualna informacja dla mediów 16-17.06.2020r.
Stan na godzinę 10.30

Informacja z dnia 17 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.
  W sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie w chwili obecnej 112 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 7 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 3 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 36 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 7 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 549 osób, z czego 534 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 15 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 28 osób, a 1606 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1634 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4794 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4180 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 17.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 4068 osób, z czego 3934 zakończyło kwarantannę, a  134 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 149 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 17.06.2020 na godz. 10.30:

 • Choczewo 10 osób
 • Gniewino 1 osób
 • Linia 1 osoby
 • Luzino 12 osób
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 18 osób
 • Rumia  29 osób
 • Szemud 25 osób
 • Wejherowo miasto 19 osób
 • Wejherowo gmina 26 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 15-16.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 16 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 147 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • W sumie 112 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 7 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 3 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 36 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 7 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 549 osób, z czego 534 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 15 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 50 osób, a 1581 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1631 osób).
 • Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 4713 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 4155 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 16.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3978 osób, z czego 3849 zakończyło kwarantannę, a  131 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 146 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 16.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 1 osób
 • Linia 1 osoby
 • Luzino 14 osób
 • Łęczyce 9 osób
 • Reda 18 osób
 • Rumia  30 osób
 • Szemud 25 osób
 • Wejherowo miasto 22 osoby
 • Wejherowo gmina 19 osób


Aktualna informacja dla mediów 12-15.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 15 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu stwierdzono 1 nowy potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 146 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • W sumie 112 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Od poprzedniego raportu potwierdzono 1 zgon osoby zakażonej Sars-CoV-2. Łącznie potwierdzono 25 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 7 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Sars-CoV-2 przebywających w izolacji domowej – 2 osoby.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 36 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 7 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 549 osób, z czego 533 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 16 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 56 osób, a 1569 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1625 osób).
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego 4680 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego ujemnych wyników otrzymano 4143.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 15.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3936 osób, z czego 3796 zakończyło kwarantannę, a  141 jest nadal objętych kwarantanną.

 Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 157 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 15.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 1 osób
 • Linia 2 osoby
 • Luzino 14 osób
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 18 osób
 • Rumia  31 osób
 • Szemud 26 osób
 • Wejherowo miasto 29 osoby
 • Wejherowo gmina 21 osób


Aktualna informacja dla mediów 10-12.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 12 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie jest 145 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 24 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 112 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 8 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 21 ozdrowieńców wśród personelu (wszyscy) oraz 36 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Spośród pensjonariuszy do tej pory potwierdzono 23 zgony, a 7 pensjonariuszy z potwierdzonym zakażeniem wciąż przebywa w szpitalu.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 542 osób, z czego 533 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 9 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 49 osób, a 1568 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1617).
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego 4604 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego od ostatniego raportu otrzymano 38 ujemnych wyników.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 12.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3873 osób, z czego 3714 zakończyło kwarantannę, a  159 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 168 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 12.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 8 osób
 • Gniewino 4 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 15 osób
 • Łęczyce 10 osób
 • Reda 13 osób
 • Rumia  27 osób
 • Szemud 20 osób
 • Wejherowo miasto 32 osoby
 • Wejherowo gmina 36 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 09-10.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 10 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  145 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 24 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 110 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 9 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 34 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Potwierdzono 1 kolejny zgon pensjonariusza (suma 23 zgony).
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 542 osób, z czego 529 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 13 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 84 osób, a 1526 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1610).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego 4565 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 4172 wyników ujemnych.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia to 164 osoby - stan na dzień 10.06.2020r.

Aktualna informacja dla mediów 08-09.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 09 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  145 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 24 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 108 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 11 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 32 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Potwierdzono 1 kolejny zgon pensjonariusza (suma 23 zgony).
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 542 osób, z czego 527 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 15 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 91 osób, a 1517 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1608).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego 4540 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 4147 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 09.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3809 osób, z czego 3642 zakończyło kwarantannę, a  167 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 182 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 09.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 6 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 14 osób
 • Łęczyce 11 osób
 • Reda 22 osób
 • Rumia  28 osób
 • Szemud 15 osób
 • Wejherowo miasto 37 osób
 • Wejherowo gmina 41 osób

Aktualna informacja dla mediów 05-08.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

 Informacja z dnia 08 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  145 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 24 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 105 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 14 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 29 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Potwierdzono 1 kolejny zgon pensjonariusza (suma 23 zgony).
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 542 osób, z czego 526 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 16 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 91 osób, a 1517 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1608).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego 4527 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 4135 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 08.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3793 osób, z czego 3616 zakończyło kwarantannę, a  177 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 193 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 08.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 6 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 15 osób
 • Łęczyce 11 osób
 • Reda 28 osób
 • Rumia  29 osób
 • Szemud 15 osób
 • Wejherowo miasto 39 osób
 • Wejherowo gmina 42 osoby


Aktualna informacja dla mediów 04-05.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 05 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  144 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 24 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 99 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 17 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 27 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy. Potwierdzono 1 kolejny zgon pensjonariusza (suma 23 zgony).
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 525 osób, z czego 515 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 10 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 96 osób, a 1499 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1595).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego 4493 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3996 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 05.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3772 osób, z czego 3589 zakończyło kwarantannę, a  183 jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 193 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 05.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 8 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 5 osób
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 39 osób
 • Rumia  29 osób
 • Szemud 26 osób
 • Wejherowo miasto 37 osób
 • Wejherowo gmina 33 osoby

 

Aktualna informacja dla mediów 03-04.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 04 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  144 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 23 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 99 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 18 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 27 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 525 osób, z czego 515 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 10 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 116 osób, a 1478 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1594).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego 4451 w sumie wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3969 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 04.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3717 osób, z czego 3549 zakończyło kwarantannę, a  168  jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 178 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 04.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 8 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 3 osoby
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 23 osoby
 • Rumia  34 osób
 • Szemud 30 osoby
 • Wejherowo miasto 32 osób
 • Wejherowo gmina 32 osoby

 

 

Aktualna informacja dla mediów 02-03.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 03 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  144 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 23 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 99 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 18 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 27 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 524 osób, z czego 515 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 9 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 137 osób, a 1441 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1578).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 4381 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3914 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 03.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3684 osób, z czego 3521 zakończyło kwarantannę, a  163  jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 172 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 03.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 8 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 2 osoby
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 22 osoby
 • Rumia  34 osób
 • Szemud 33 osoby
 • Wejherowo miasto 35 osób
 • Wejherowo gmina 22 osoby

 

Aktualna informacja dla mediów 01-02.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 02 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  144 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 23 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 97 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 19 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 26 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 524 osób, z czego 515 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 9 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 137 osób, a 1441 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1578).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 4208 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3814 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 02.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3668 osób, z czego 3494 zakończyło kwarantannę, a  174  jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 183 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 02.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 3 osoby
 • Luzino 7 osób
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 22 osoby
 • Rumia  34 osób
 • Szemud 34 osób
 • Wejherowo miasto 38 osób
 • Wejherowo gmina 25 osób

 

Aktualna informacja dla mediów 29.05-01.06.2020r.
Stan na godzinę 10.00

Informacja z dnia 01 czerwca 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

 • Od poprzedniego raportu nie stwierdzono nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego. Do tej pory w sumie  144 potwierdzone przypadki SARS-CoV-2.
 • Łącznie potwierdzono 23 zgony na terenie powiatu wejherowskiego.
 • W sumie 95 osób w powiecie wejherowskim jest uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej to 20 osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
 • Największym ogniskiem zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w powiecie wejherowskim jest Dom Seniora „Bryza” w gm. Szemud. Nie odnotowano nowych przypadków zachorowań wśród personelu ani wśród pensjonariuszy. Odnotowano 20 ozdrowieńców wśród personelu oraz 25 ozdrowieńców wśród pensjonariuszy.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 524 osób, z czego 515 osób zakończyło już kwarantannę, a pozostaje pod kwarantanną obecnie 9 osób.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 138 osób, a 1421 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 1559).
 • otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 4188 wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego 3808 wyników ujemnych.
 • liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.06.2020r.: w systemie EWP wpisano 3651 osób, z czego 3484 zakończyło kwarantannę, a  167  jest nadal objętych kwarantanną.

Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 176 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 01.06.2020 na godz. 10.00:

 • Choczewo 7 osób
 • Gniewino 5 osób
 • Linia 1 osoba
 • Luzino 7 osób
 • Łęczyce 8 osób
 • Reda 22 osoby
 • Rumia  41 osób
 • Szemud 29 osób
 • Wejherowo miasto 31 osób
 • Wejherowo gmina 25 osób

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl