Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że woda z wodociągu publicznego Bojano nadaje się do spożycia zgodnie z oceną jakości wody z dnia 14 grudnia 2015r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl