22 -26 kwietnia  2014  Europejski Tydzień   Szczepień   

Zapobiegaj- Chroń -Szczep

w  Polsce obchodzony pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa kierowana i prowadzona od dziewięciu lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wdrażana przez państwa członkowskie, której głównym celem jest poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych oraz ich promowanie co wkolejnych latach powinno mieć wpływ na wzrost wyszczepialności.

Szczepienia ochronne stanowią jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania chorobom i ochrony życia oraz w przełożeniu na korzyści wynikające z zaszczepienia, najbardziej opłacalną metodę
zapobiegania kalectwu i zgonom z powodu chorób zakaźnych. Chronią człowieka przed chorobami
zakaźnymi m.in. takimi jak: błonica, tężec, krztusiec, polio, zapalenie płuc (pneumokoki), rota wirus, ospa, różyczka czy odra, są tańsze niż leczenie powikłań zakaźnych, a obecnie zapobiegają od 2 do 3
milionów zgonów rocznie.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że choroby zakaźne stanowią wciąż poważne
zagrożenie. Obecnie około 22 mln dzieci nie jest w pełni zaszczepianych (nie przyjmują wszystkich
obowiązkowych i zalecanych dawek szczepień), a ponad 1,5 mln dzieci poniżej 5 lat umiera z powodu
chorób, przed którymi mogłyby być chronione poprzez wykonanie szczepień ochronnych.

Celem obchodów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako
najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Zwiększanie zasięgu szczepień przede
wszystkim w społeczności gdzie możliwość wykonania szczepień jest ograniczona (w związku
z ubóstwem) oraz zwiększenie świadomości, że każde dziecko ma prawo do ochrony przed chorobami,
którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych.

vaccinepic.jpg

Szczepionka to preparat pochodzenia biologicznego zawierająca ściśle określony antygen lub
antygeny, który wprowadzony do organizmu uodparnia go na zakażenie konkretnym (szczepionka
monowalentna)  lub kilkoma (szczepionka poliwalentna) drobnoustrojami chorobotwórczymi.
Szczepionka wywołuje sztuczną odporność czynną, podobną do naturalnej odporności, którą uzyskuje
się po przebytym zakażeniu.  

Szczepienia w Polsce dzielą się na szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży zgodnie z
Programem Szczepień Ochronnych zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia, realizowane w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Inny rodzaj to szczepienia dla osób narażonych w
szczególny sposób na zakażenie oraz szczepienia zalecane, które nie są finansowane z budżetu
państwa.

Zakres i organizacja szczepień w Polsce jest oparta na podstawach prawnych:

  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz.1570 z póżn.zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182/2011 poz.1086);
  • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014

Więcej informacji na temat szczepień:  www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php,  www.szczepienia.gis.gov.pl ; www.who.un.org.pl ;

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl