Na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów można znależć informacje nt. obowiązków w zakresie chemikaliów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). ECHA opublikowała ulotkę dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym zakresie. Zachęcamy zainteresowane firmy do zapoznania się z wyżej wymienionymi informacjami, które mogą pomóc we właściwym przestrzeganiu przepisów dot. chemikaliów.

REACH_a_MP.pdf

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl